Vognmand får grønt lys i Molsgade

Flertal vil tillade nyt firma - på en række betingelser

BRØNDERSLEV:Et flertal i Udviklings- og Planlægningsudvalget har besluttet, at give landzonetilladelse til en vognmandsforretning på ejendommen Molsgade 15 - den tidligere Civilforsvarsgård. Da sagen blev behandlet i april, besluttede et flertal i udvalget at give afslag på ansøgningen. Kim Toft (V) og Runa Christensen (V) ønskede dog at give tilladelsen - forudsat at miljøproblemerne kunne løses. Fra afslag til tilladelse Sagen blev genoptaget på det seneste udvalgsmøde, og denne gang var flertallet stemt for en tilladelse - Johannes Trudslev (S) og Ole Bruun (S) var imod blandt andet på grund af udvidelsesmulighederne på stedet. Tilladelsen er givet under forudsætninger af, at der ikke må parkere mere end seks biler over 3.500 kilo på området. Vaskeaktivitet må kun foregå i tidsrummet mellem klokken 7 og 18. Og der må ikke foretages bygningsudvidelser på området over 500 kvadratmeter. Spildevandet skal enten tilsluttes offentlig kloak eller opsamles i tank, og der skal etableres støjvold eller beplantningsbælte. - Jeg mener godt, vi kan fremme initiativet. Virksomheden udvikler sig forhåbentligt, og kan på sigt etablere sig i erhvervsområdet, siger Bendt Danielsen (Borgerlisten), der er formand for Udviklings- og Planlægningsudvalget. Anbefalet afslag Embedsmændene i teknisk forvaltning anbefalede et afslag begrundet i de støjgener, der kan være i forhold til nærmeste nabo. ”Fagenheden for Teknik og Forsyning vurderer med baggrund i beskrivelse af miljøforhold i notatet, at det vil blive vanskeligt at overholde støjgrænserne i tidsrummet inden kl. 7.00. Der er fortilfælde i begge de gamle kommuner af vognmandsvirksomheder tæt ved boliger, der har givet miljømæssige problemer”, skriver forvaltningen i et notat til politikerne og fortsætter: ”Hvis vi alene ser på det miljømæssige, kunne det være en løsning at give en landzonetilladelse med begrænsninger på driftstiden, bl.a. for at gøre ansøger klart, at en etablering på Molsgade 15 på grund af den nærliggende bolig giver væsentlige begrænsninger for driften.” Fra Skrolleshedevej Virksomhedens har i dag adresse på Skrolleshedevej. Virksomheden beskæftiger sig med transport, og har i den forbindelse tre varebiler, fem små og seks store lastbiler. Virksomheden beskæftiger i dag cirka 20 medarbejdere. Molsgade 15 vil blive firmaets adresse, hvor kontorpersonalet vil møde. Der vil ifølge ansøgningen normalt kun være parkeret tre-fem lastbiler på pladsen. De øvrige lastbiler parkeres ved chaufførernes hjem, da en stor del af bilerne kører om natten, og chaufførerne ikke har mulighed for at komme til Molsgade med offentlig transport. De biler, der ikke parkerer på pladsen til daglig, vil i løbet af ugen komme til adressen for at blive vasket.