Trafikulykker

Vognmand får lov at parkere tre lastbiler

SF-rådmand finder landzoneloven alt for firkantet

ST. RESTRUP: Fremover får vognmand Erik Duus lov at parkere tre lastbiler ved sin bopæl i Restrup Enge, der også er identisk med firmaets adresse. Hidtil har han kun haft lov til at have én lastbil holdende ved bopælen. Det er Aalborg Kommunes tekniske udvalg med rådmand Henrik Thomsen (SF) i spidsen, der trodser både egne embedsmænd og tidligere afgørelser truffet af Nordjyllands amt. - Jeg synes, at landzoneloven på dette punkt er meget firkantet, når en vognmand kun kan få lov at have èn lastbil parkeret ved sin virksomhed. Jeg har selv været ude og se området, og jeg ser ikke noget problem i, at der holder et par lastbiler mere. Og jeg har bestemt ikke noget imod at hjælpe en mindre erhvervsvirksomhed, når det på ingen måde generer omgivelserne, siger Henrik Thomsen. - Jeg er da også vidende om, at mindre vognmandsfirmaer i andre kommuner har fået lov at have flere lastbiler stående, selv om firmaet ligger i landzone. Derfor er det også kun rimeligt, at vognmanden i Restrup Enge får sådan en tilladelse, tilføjer han. Det var rådmanden selv, som på mødet i teknisk udvalg i går foreslog, at vognmanden i Restrup Enge får lov at have tre lastbiler holdende ved bopælen på Restrup Kærvej. Forvaltningen havde ellers indstillet, at det tidligere afslag fra både amtet, naturklagenævnet og kommunen blev fastholdt. Derimod får vognmanden ikke lov til at etablere vaskehal og maskinhal på ejendommen. Vognmandsfirmaet råder over i alt syv lastbiler. Men en del af chaufførerne tager lastbilen med hjem, og derfor kan Erik Duus til nød godt klare sig med den dispensation, som medlemmerne af kommunens tekniske udvalg er villige til at give ham.