Lokalpolitik

Vognmand i klemme

Regionplan spærrer for, at vognmand kan få lov at lave p-plads til sine lastbiler på landejendom

AARS:I adskillige år har Palle Laustsen drevet en mindre vognmandsforretning hjemme fra sin privatadresse på et nedlagt landbrug på Rasdalvej 4 udenfor Aars. Det gik godt indtil den dag, hvor Palle Lausten blev så træt af at manøvrere med de efterhånden fem lastbiler og containere på gårdspladsen, at han besluttede sig for at søge kommunen om tilladelse til at etablere en grusbelagt p-plads på 2800 kvadratmeter på sin jord. - Det skulle jeg måske ikke have gjort, erkender Palle Lausten i dag. - Omvendt har jeg jo ingen ønsker om at drive en ulovlig virksomhed. Det skal være i orden, hvis der en dag kommer en embedsmand forbi fra amtet. Det er netop amtet og ikke mindst regionplanen, der er blevet et problem for Palle Lausten. Et vognmandsfirma med fem lastbiler må ifølge regionplan 2001 slet ikke ligge på landet, men skal placeres i byernes industriområder. Derfor hjælper det ikke umiddelbart Palle Lausten, at Aars Kommunes økonomiudvalg onsdag eftermiddag besluttede at give ham den ønskede tilladelse. Det skete efter en høringsrunde blandt naboerne på den blinde vej, som ikke har haft indvendinger mod Palle Laustens planer. Nordjyllands Amt har nemlig både meddelt og gentaget, at en tilladelse fra Aars Kommune vil blive sendt videre til Naturklagenævnet. I den sammenhæng nytter det ikke, at Palle Lausten har understreget, at det kun er i sommerferier og andre kortere, at der vil holde fem biler på p-pladsen. - Til hver dag er det kun den lastbil, jeg selv bruger, der er parkeret her, siger Palle Lausten, der ikke helt forstår de skrappe bestemmelse i regionplanen. - Herude generer jeg ikke nogen, men det kommer jeg til i et industriområde inde i Aars. Lastbilerne kommer og kører på alle tider af døgnet. - Det vil uundgåeligt forstyrre beboerne i kvartererne op til boulevarden i Aars, hvis lastbilerne skal køre der forbi, påpeger han. Udsigten til at blive tvunget til at flytte virksomheden til Aars bekymrer Palle Lausten. - Jeg synes selv jeg har en god lille forretning. Men hvis jeg skal til at købe grund i Aars og investere i en hal er det et spørgsmål om det kan løbe rundt, siger han.