Retspleje

Vognmand idømt bøde - slipper for ny køreprøve

BROVST:En 37-årig vognmand fra Brovst, der ved retten i Fjerritslev var tiltalt for ved grov uagtsomhed og manglende agtpågivenhed at have udgjort fare for færdselssikkerheden og dermed stod til en betinget frakendelse af kørekortet, slipper for at skulle op til ny køreprøve. Vognmanden var tiltalt for at have fremkaldt en farefuld situation, da han en dag i januar var bakket ud fra en ejendom i Torslev og ud på Aggersundvej. Efter forklaringerne i retten skulle vognmanden hente et læs korn på ejendommen, men da han på grund af tøbrud ikke kunne benytte en vendeplads inde på ejendommen, valgte han den tvivlsomme udvej at bakke ud over Aggersundvej med sit18 meter lange og 48 ton tunge køretøj. Samtidig kom der en politipatrulje forbi, men i stedet for at træde til og advare med blå blink blev betjentene siddende i bilen og iagttog den efter anklagemyndighedens opfattelse farefulde manøvre, inden de steg ud for at optage rapport, forklarede vognmanden, der erkendte forholdet. Vognmandens forsvarer, advokat Anne-Lisa Andersen, kunne heller ikke helt forstå, at lovens håndhævere ikke straks var steget ud af patruljevognen for at dirigere trafikken og derved medvirke til at afværge eventuelle faretruende situationer. Ifølge praksis nedlagde anklageren påstand om en betinget frakendelse af kørekortet og en bøde på 1500 kroner. Men da dommeren ikke fandt det bevist, at vognmanden ved sin manøvre rent faktisk havde udgjort nogen fare, slap han med en bøde på 1500 kroner. Den lettede vognmand modtog dommen. Det offentlige skal betale sagens omkostninger. nca