Skattepolitik

Vognmand tre år i klemme i afgiftsjunglen

Men nu lysner det, efter at Told & Skat i Viborg og Aalborg har set forskelligt på reglerne

RAVNKILDE:Vognmand Jørgen Andersen i Ravnkilde har i tre år været fanget i afgiftsjunglen. Han har mere end en halv millioner kroner til gode hos Told & Skat, men han har hidtil ikke kunnet få pengene udbetalt. Forklaringen er, at Told & Skat i Viborg har tolket regelsættet på området anderledes end kollegerne i Aalborg, og det er i den sammenhæng Jørgen Andersens uheld, at han med adresse på Døstrupvej 215 i Ravnkilde, bor halvanden kilometer "forkert". Det hjælper ham ikke, at han er nordjyde, og at det er i det nordjyske, han driver sin forretning. - Det er som et slå i en dyne. Told & Skat i Viborg gør alt for at forhale sagen, og det har heller ikke hjulpet, at min revisor to gange har skrevet direkte til skatteminister Svend Erik Hovmand, beklager Jørgen Andersen, som dog nu vejrer morgenluft. En præcisering af reglerne fra centralt hold, altså Told- og Skattestyrelsen i København, har givet ham nyt håb. Sagen drejer sig om refusion af olieafgifter i forbindelse med rutekørsel i mindre busser og hyrevogne, og det er en sag, der for Jørgen Andersens vedkommende går helt tilbage til 1999. Da deltog han som ejer af Ravnkilde Turistfart i en NT-licitation (Nordjyllands Trafikselskab) omkring handicapkørsel. Hos Told & Skat i Aalborg fik han oplyst, at der var tale om rutekørsel i små biler, og at der dermed var refusion af olieafgiften. Den oplysning indgik naturligvis i de beregninger, hvorefter det endelige tilbud blev fastsat. Det var også medvirkende til, at Jørgen Andersen var billigst - og dermed fik kørslen overdraget. Problemerne meldte sig imidlertid, da Jørgen Andersen med en ansøgning til Told & Skat i Viborg søgte om refusion af olieafgiften. Svaret var nej, og i Viborg var man aldeles upåvirkede af, at Jørgen Andersen forinden havde fået accept af told- og skatteregionen i det nordjyske. - Jeg fik det svar, at der er selvstyre i regionerne, og at man i Aalborg i øvrigt ikke skulle belære Viborg om, hvordan man tolker indholdet i de skrivelser, der udgår fra centralt hold, siger Jørgen Andersen. Urene tacklinger På grund af de vedholdende protester fik han dog den indrømmelse, at man hos Told & Skat i Viborg ville forelægge sagen for Told- og Skattestyrelsen i København. Det skete i foråret 2000, men trods et utal af rykkere og direkte henvendelser til den ansvarlige minister, er det først nu, der er kommet skred i sagen. Told- og Skattestyrelsen har i en henvendelse til de forskellige regioner i landet præciseret reglerne på området, og til glæde for Jørgen Andersen lægger Told- og Skattestyrelsen sig på linje med Told & Skat i Aalborg. Som sådan skulle det også være ganske enkelt straks at få afsluttet sagen, men det er bare ikke sket. Jørgen Andersen føler sig igen ramt af en uren tackling sat ind af Told & Skat i Viborg. Han fortæller: - Straks da svaret fra skattestyrelsen forelå, kontaktede jeg Told & Skat i Viborg for i første omgang at få afregnet for 2001 og 2002. Regionen sendte også en tolder på besøg, og efter i to dage at have gennemgået diverse bilag kom han frem til, at det i hvert fald var et væsentligt beløb, jeg havde til gode. Helt præcis hvor meget ville han ikke sige, men vi blev enige om, at en a'conto udbetaling på 150.000 kr. ville være passende. Da pengene i sidste uge endnu ikke var sat ind på Jørgen Andersens konto, kontaktede han atter Told & Skat. Her fik han så at vide, at han alligevel ikke kunne få en a'conto-udbetaling. Told & Skat i Viborg ville først tage kontakt til Told & Skat i Aalborg for at få reglerne og praksis koordineret. - Det er præcist, hvad jeg foreslog for tre år siden, sukker Jørgen Andersen. Yderligere forhaling Han kan kun se det nye udspil som et nyt forsøg på at forhale sagen yderligere. - Hvis jeg så endda bare kunne få en klar kendelse, så jeg havde noget at gå videre med til Landsskatteretten. Men det kan jeg heller ikke få, og nu frygter jeg, at der igen vil gå måneder, før der sker noget afgørende, siger Jørgen Andersen. Hans revisionsfirma er Deloitte og Touche, og herfra har man regnet sig frem til, at Jørgen Andersen for 2001 og 2002 har et samlet tilgodehavende i olierefusion på et sted mellem 260.000 og 270.000 kr. Da der i skattesager generelt er en forældelsesfrist på fem år, regner Jørgen Andersen med at rejse krav om tilbagebetaling fra sagens start i 1999 og fem år tilbage, altså fra1994. - I de år havde jeg ikke helt den samme rutekørsel med små biler som i dag, men udover det allerede rejste krav skal der nok lægges et beløb på omkring 350.000 kr., skønner Jørgen Andersen. For ham som privat vognmand er det mange penge, og han lægger ikke skjul på, at en tilbagebetaling vil kunne lette likviditeten i vognmandsfirmaet betydeligt. - Men det handler jo heller ikke bare om tilbagebetaling af et beløb, jeg har krav på. Det handler også om at give mig de samme vilkår, som mine nordjyske kolleger har. I forbindelse med licitationer er det jo ikke ligegyldigt, om jeg med diverse afgifter og moms skal betale omkring tre kroner mere pr. liter diesel end andre nordjyske vognmænd, siger Jørgen Andersen. Han tilføjer, at usikkerheden om refusionen rent faktisk har kostet ham en kontrakt om handicapkørsel med NT i et konkret tilfælde. Jørgen Andersen satte timeprisen til 220 kroner, men den gik til en vognmand for et bud på 218,50 kroner. - Jeg ville være kommet endnu længere ned, hvis jeg havde haft vished for, at jeg får olieafgiften tilbagebetalt, konstaterer Jørgen Andersen. Told & Skat i Viborg ønsker ikke at kommentere sagen. Det sker under henvisning til, at der er tale om en konkret sag. - Men jeg er da ked af, hvis vognmanden føler, at han er kommet i klemme i systemet. Det har ikke været hensigten, siger planlægningschef hos Told & Skat i Østjylland, Søren Christensen, Århus.