EMNER

Voksende modstand

Sommeren er over os - både politisk og vejrmæssigt, tror jeg vi kan konstatere. Sankthans er overstået, og heksene er sendt af sted til Bloksbjerg sammen med EU-grundloven, kunne jeg fristes til at sige.

I hvert fald er der med de to markante nej'er i Holland og Frankrig sat et eftertrykkeligt punktum for videreførelse af det forslag til fælles EU-grundlov, der lå på bordet. Forslaget er faldet - EU-grundloven er afgået ved døden! Det er ganske vist ikke den holdning, EU-regeringscheferne har, men de har jo også nok at gøre med at bevare skindet på næsen, for det vil selvfølgelig være for meget at forlange, at de blankt indrømmer situationen, som den er. Det er jo aldrig nemt at indrømme, at man har taget alvorligt fejl, og for de forskellige landes regeringsledere må det være noget af en falliterklæring at indse, at man i den grad er ude at trit med den holdning, som befolkningen har! Der er sagt og analyseret meget over, hvorfor EU modstanden er voksende i alle EU lande og det, der går igen er, at jo mere oplyste befolkningerne bliver om indholdet af bl.a. EU-grundloven, desto mere skeptiske bliver de. Der er jo et gammelt ord, der siger: Af viden bliver man klog… I denne avis er der skrevet meget om denne problematik, som også Pandrup Kommunes Borgmester Flemming Jansen gjorde 23.6., hvor han bl.a. skriver: ":…EU-modstanderne kan godt få armene ned. Det kan de, fordi den traditionelle EU-modstand såmænd er mere død end den indtil videre forliste traktat…." Nu er det ikke just, fordi jeg tror, at F.L. har EU-modstandere specielt tæt inde på livet, og jeg kan derfor godt stille spørgsmålstegn ved hans "analyse", men jeg kan da forsikre om, at modstanden lever i bedste velgående – endda også i F.J.'s eget parti: Venstre! Blandt de "almindelige" Venstrefolk, altså. Samtidig er partiet Venstre ved EU-ordfører Charlotte Antonsen straks efter, at forslaget er faldet, fremme med at foreslå, at de danske "undtagelser" skal afskaffes – den dame ligger sandelig ikke på den lade side, må man sige. Hvornår lærer de såkaldt "ansvarlige" politikere at respektere folkets mening? Statsministeren har efter EU-topmødet manet lidt mere til besindighed og har sagt, at han vil have en dialog mellem såvel tilhængere som modstandere og vil endda gå så vidt også at inddrage de to modstanderbevægelser: Juni- og Folkebevægelsen mod EU i dialogen. Det lover godt, og vi ser frem til det, hvis der altså menes dialog og ikke diktat – det kan kun tiden vise, og den bevægelse, jeg kommer fra, er altid parat til en drøftelse, så vi afventer spændte på en invitation. Forår og sommer er tid for rengøring, så da jeg var i gang med den årlige hovedrengøring, faldt jeg over en meget gammel artikel af Bertel Haarder fra 1977, der gav sit bud på, hvordan EF ville udvikle sig de næste 25 år. En bemærkelsesværdig artikel, når vi ser, hvordan der i sandhed er sket et holdningsskift hos forfatteren. Bertel Haarder skriver bl.a. i forhold til fælles forsvarssamarbejde: "…Men hvis man tror, at man skaber fred ved at harmonisere og integrere nationer, der er forskellige, så tager man blodigt fejl. Man skaber tværtimod fred ved at lade hvert folk udvikle sig efter sin egen natur og sin egen bestemmelse…" Om den fælles mønt skrev han bl.a.: "…EF's rolle bliver indskrænket til nogle ganske få vitale områder. 1960'ernes drømme om fælles mønt og fælles-alt-muligt vil man ikke blot opgive, men vil grine ad dem, som vi i dag trækker på smilebåndet af skandinavismens verdensfjerne romantik..." For nu ikke at trætte læseren alt for meget et sidste citat: "EF's opgaver bliver reduceret til det strengt nødvendige. Parlamentet bliver nedlagt (det kan i hvert fald undværes). Alle planer om at sammenknytte valutaerne til en fælles europæisk møntenhed bliver skrinlagt for tid og evighed, når det går op for os, at det forudsætter fælles lønforhandlinger, koordineret finanspolitik og så videre…." Kloge ord, Bertel Haarder – skammeligt, de i den grad ikke mere gælder for dig og dine ligesindede. Disse kommentarer er for mig at se fuldt ud dækkende for, hvorfor et så stort antal af befolkningerne i EU bliver mere og mere skeptiske i forhold til EU . Rigtig god sommer til avisens læsere! Lis Jensen fra Kaas er tidligere medlem af Europa-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.