Jammerbugt

voksenuddannelse i 80 uger - med alt betalt

] SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) skal være med til at sikre, at arbejdsstyrken bliver dygtigere. Folk med kort uddannelse skal have mulighed for at få kundskaber, så de bedre kan klare sig på et arbejdsmarked i forandring. ] SVU-ordningen er et tilbud til både beskæftigede og ledige mellem 20 og 65 år. Ledige skal være fyldt 25 år ved uddannelsens start. ] For at få SVU på fuld tid skal man have en kort uddannelse, f. eks. maksimalt have gennemført folkeskolen til og med 10. klasse og eventuelt også have en toårig erhvervsuddannelse. Eller have en erhvervsuddannelse, der er blevet for gammel ] Der kan opnås SVU på fuld tid i maksimalt 80 uger, svarende til halvandet uddannelsesår. Efter behov kan man tage 9. og 10. klasse eller det meste af en HF-eksamen, så man har mulighed for at komme videre med en erhvervsuddannelse. ] SVU-undervisningen er gratis, og støtten til kursisterne er på 3270 kr. om ugen svarende til den maksimale dagpengesats (2005). ] Der kan opnås støtte til både fuldtids- og deltidsuddannelse, dog mindst tre timers undervisning om ugen. ] Nordjyllands Amts erhvervs- og arbejdsmarkedsafdeling har fire konsulenter, der administrerer og rådgiver i spørgsmål om SVU. Konsulenterne udfører også opsøgende arbejde på virksomheder, bl.a. i forbindelse med lukninger og omlægninger. ] En af amtets uddannelseskonsulenter, Pia Schnoor, oplyser, at flere og flere har gjort brug af SVU-ordningen de seneste år, dels på grund af virksomhedslukninger, dels fordi stadig flere får kendskab til ordningen. 140 nordjyder er i øjeblikket i gang med 80 ugers uddannelsesorlov. ] Flere oplysninger på: ] www.nja.dk ] www.vucnordjylland.dk