Voksne skal blive mere sorg-modige

- Ord skal siges, inden det er for sent, understregede Jes Dige

SÆBY:Børn mangler ord og begreber når de skal udtrykke deres sorg. Derfor kan man ikke forlange, at de skal kunne overskride tavsheden. Vi voksne skal byde os til. Og vi skal blive mere modige i sorgen. Sådan lød et par af budskaberne fra Jes Dige fra Kræftens Bekæmpelse, da han holdt foredrag i Sæby ved et møde arrangeret af Kræftens Bekæmpelses Sæby Lokalforening. Jes Dige har igennem 10 år høstet mange erfaringer med børn og deres sorg.Han er den person i Danmark, der ved mest om børns sorg. Hans pionerarbejde har resulteret i 28 sorggrupper med 12 børn i hver. De kører i øjeblikket i Nordjyllands Amt. Selv har Jes Dige, grupper med børn helt ned til fem år. Som noget nyt bliver børn henvist til grupperne, selvom de har mistet en forælder af anden årsag end kræft. Jes Diges kongstanke er, at skoler og kommunerne i d ad åre skal overtage arbejdet i lokalt regi. Her nævnte han i sit foredrag også muligheden for at hjælpe de børn, der måske ikke er ramt af sorg, men har et besværligt liv. Det kan være børn af psykisk syge, børn af misbrugere, skilsmissebørn, børn i voldelige familier med mere. Disse børn lider af en "skjult sorg" og har også brug for en voksen, der lytter og forstår. Jes Dige gav indblik i sin grænseløse respekt for børn og gav mange eksempler på, hvordan børn kan hjælpes til at tale om deres følelser. Ikke mindst er det vigtigt, at børnene mærker lidelsen i deres sorg og lærer at forstå, at man kun kan lide, fordi man samtidigt elsker f.eks. en mor eller far så meget. Lidelsen har en mening og livet er ikke lidelsesfrit. Det førte til et nyt interesseområde i Jes Diges arbejde - nemlig sorgkultur, som igennem generationer har været præget af tavshed. Det har bevirket at mange familier i dag har svært ved at tale åbent med hinanden om døden og svært ved at sige vigtige ting til hinanden. Dette faktum oplever Jes Dige især i hans arbejde ude i familierne. Her er han katalysator for, at ord bliver sagt, inden det er for sent - og med til at skabe fællesskab i familiernes sorg , hvilsket giver disse familier en ny "sorgkultur". Jes Diges pointe er, at de nye generationer bliver meget modige til at tale om sorg, følelser med mere - og dermed også danner en ny sorgkultur. Det, er de seneste år et bevis på, er ved at ske. Sæby Lokalforenings næste foredrag finder sted den 31. marts, hvor formanden for Nordjyllands Amtsråds sundhedsudvalg, Karl Bornhøft (SF) vil tale om kræftbehandling og syge- og sundhedspolitikken i amtet.

Forsiden