Vold mod kvinder - bryd tavsheden

HJØRRING:En række fagfolk fra politi, sundhedsplejen og socialvæsenet deltager i dag i en konference på Hotel Phønix over temaet: Stop volden mod kvinder - bryd tavsheden. Det er Formidlingscentret for Socialt Samarbejde i Esbjerg, der har sammensat programmet. Konferencen bliver åbnet af afdelingschef i Socialministeriet, Vibeke Abel. Konferencen er delt ind i en række punkter, hvor forskellige oplægsholdere tilknyttet rådgivning, krisecentre og sociale konsulenter giver deres bud og oplysninger om vold mod kvinder. Efter oplæggene bliver der to workshops, den ene om, hvordan man udvikler det sociale samarbejde. De forskellige grupper, der kommer i kontakt med de voldsramte kvinder og familier, må samarbejde tværfagligt. Egentlig ny viden opstår i kraft af fælles faglig indsigt og forståelse, der fremkommer, når fagpersonerne udveksler den viden, de hver for sig har indhentet. Den anden workshop går på, hvordan man formaliserer den lokale indsats. Her skal man arbejde på, at en kvalificeret indsats overfor de voldsramte familier forudsætter et tæt, tværfagligt og helhedsorienteret samarbejde, der fungerer bedst, hvis det sikres formelt. Strukturelle forandringer er sjældent nok, specielt hvis aktørerne ikke er de samme. Konferencen slutter med debat, ligesom der gives gode råd om det tværfaglige samarbejde ved oplægsholderne.