Vold mod ung på markedspladsen

} KNYTNÆVESLAG: En ung mand anmeldte i går en voldsepisode fra markedspladsen i Jerslev. Manden havde af en anden unge mand fået tildelt et knytnæveslag i ansigtet. Episoden skete klokken 0.45 natten til søndag. Hollensted skal nu kloaeres } KLOAKERING: Forsyningsudvalget i Brønderslev går nu til byrådet med ønsket om 4,9 mio. kr. til kloakering af Hollensted og Nørrehede-området samt afskærende kloakledning. Forsyningsudvalget mener, at det er påkrævet, at der snarest kloakeres i områderne. I år er foretaget prioritering, og det er en udgift på 450.000 kr., der skal lægges oveni. Der er på budgettet for 2005 kun afsat 2,7 mio. kr. Men der er afsat 2,8 mio. kr. til anlægsarbejder på Brønderslev Centralrenseanlæg. Og disse investeringer udskydes til 2006 og efterfølgende år. Fra forsyningsudvalgets side understreges det, at omprioriteringen ikke får konsekvenser for den igangværende om- og tilbygning på renseanlægget. Det laveste tilbud på gravearbejdet ved licitationen, der blev holdt forleden, blev givet fra Hirtshals Entreprenørforretning. Tilbuddet var på 3.076.685 kr.