Vold sejrer over retssamfundet

Vi så det under Muhammedkrisen, og nu oplever vi det igen: Vores demokratiske retssamfund og de dertil knyttede frihedsrettigheder sættes under pres.

Det borgerligt liberale Danmark står fast, mens radikale og socialdemokrater i skøn forening med den yderste venstrefløj bliver bløde i knæene og bøjer af for volden og terroren. I det frie danske folkestyre er pligt, ansvar og rettigheder knyttet uløseligt sammen og er hinandens forudsætning. Det gælder åbenbart ikke, når først islamister og siden utilpassede unge på Nørrebro er på banen. Så er der nogle politiske grupperinger, der lytter til voldens og terrorens sprog. Intrigerne på Københavns Rådhus, som vi oplevede dem i tv-serien ¿Forbrydelsen¿, er således for intet at regne mod virkelighedens politiske verden på selvsamme rådhus. Vi har alle på tv oplevet unge rasere en hel bydel og øve hærværk, der har kostet såvel sagesløse butiksejere som samfundet masser af penge. Hertil kommer den utryghed, terroren har skabt for de lovlydige borgere på Nørrebro. Bag terroren ligger en gruppe unges krav om at få stillet et hus kvit og frit til rådighed. I modsætning til andre unge, der kanaliserer deres ønsker via diverse foreninger m.v. og ad demokratiets vej søger at få optimale fysiske rammer stillet til rådighed, så stiller disse unge ultimative krav. Bliver kravene ikke opfyldt, så bryder terroren og hærværket løs. Mens andre unge laver frivilligt arbejde og samler ind til eksempelvis en ny hal, så kaster disse unge med brosten, smadrer butiksvinduer og lægger beslag på politiets knappe ressourcer. I starten stod overborgmester Ritt Bjerregaard (S) fast. Undrende seere kunne imidlertid forleden opleve nyhederne på tv vise en tilfreds og en bredt smilende overborgmester. Sammen med et flertal bestående af radikale og venstrefløjen står hun nu bag en hensigtserklæring om, at de voldelige unge skal have deres hus. Dermed er det fra et flertal af folkevalgte på Københavns Rådhus signaleret, at vold og terror betaler sig, og at det er metoder, demokratiske repræsentanter åbenbart accepterer. Hvad bliver det næste? At ungnazister og rockere også kan true sig til deres eget hus? Det er en skændsel for demokratiet og en hån mod lovlydige borgere, der respekterer et frit samfunds spilleregler. Ildspåsættelse, hærværk og ekstrem vold og ikke saglige argumenter belønnes nu med et nyt hus. Som en landsdækkende avis udtrykte det forleden: ¿Den voldelige egoisme har sejret¿. Der er en verden til forskel på den måde, Ritt Bjerregard og hendes proselytter har tacklet denne sag på, og så den måde, landets konservative justitsminister, Lene Espersen, formulerede sig på i et interview i tv, mens urolighederne var på sit højeste. Hun appellerede til, at forældrene til de unge tog deres forældreansvar alvorligt og satte nogle grænser for ¿deres uopdragne unger¿. Sådan! Men hun er jo også nordjyde og ved, hvad konsekvens er. Heldigvis er Lene Espersen justitsminister endnu. Ritt Bjerregaard er forhåbentlig ikke længere overborgmester i København, når det næste kommunalvalg er overstået. Det ville være synd for københavnerne - og synd for den seriøse del af det demokratiske Danmark! [ Flemming Jansen bor i Pandrup og er lektor på Aalborg Handelsskole og freelancejournalist. Borgmester i Pandrup Kommune 1998-2006. Uddannet cand.phil. i nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet. I 1980¿erne folketingskandidat for Venstre, først i Aalborg, siden i Frederikshavn.