Voldelige mænd kan bryde mønstret

Lavt selvværd og dårlig kommunikation fører til vold - men manden kan gøre noget ved det

HJØRRING:Et bord, der ikke er rent, en uenighed om børnene, noget tøj, der ikke falder i god jord. Det er ofte små ting, der udløser voldsepisoder i hjemmet hos de 60.000 kvinder, der årligt udsættes for vold. Men bag det, der på overfalden ligner uforståelige bagateller, ligger der nogle meget dybere årsager og mønstre, og dem kan man faktisk gøre noget ved. Manden har det nemlig i langt de fleste tilfælde selv meget dårligt med, at han slår og vil gerne holde op med det. - Grundlæggende bunder det i to ting - lavt selvværd og dårlig kommunikation, mener Henrik Munkholm, som i sit arbejde som socialpædagog i Manderådgivningen i Aalborg har haft 350 mænd gennem sine hænder. Det er hans erfaring, at de to ting går igen og igen både hos direktøren, buschaufføren og skolelæreren. Det kan godt være, at det er jalousi eller alkohol eller andre faktorer, der udløser det, men det kan altid føres tilbage til de to grundlæggende ting. Og mændene har en række fællestræk i deres personlighed. - Selvværdet er deres oplevelse af dem selv og hvem, de er som person og hvor elskede, de er. De her mænd føler sig ikke set og hørt som de er. De oplever typisk, at de bliver bedømt på deres adfærd og handlinger, men der bliver ikke set på mennesket indeni. Kommunikationsevnerne er ringe - de kan godt snakke, men de har meget svært ved at udtrykke deres følelser især når de er pressede, forklarer Henrik Munkholm. Ingens skyld Han understreger, at det selvfølgelig ikke er kvindernes skyld, og at det er utrolig synd for kvinderne, men Manderådgivningens tilbud henvender sig altså til mænd, og så håber han, at kvinderne får hjælp et andet sted. Ofte er der også stor kærlighed i forholdet trods volden, og kan manden holde op med at slå, hjælper det jo også kvinden i den sidste ende. I Manderådgivningen taler man ikke om skyld og taler heller ikke ret meget om selve situationen eller volden. - Det giver ikke mening at tale om skyld. Jeg vil hellere tale om ansvar, og det er altid mandens ansvar, at han udøver vold. Og det er hans ansvar at ændre på det. Når han kommer hos os, så har han allerede taget ansvar, siger Henrik Munkholm. Små ting Først har mændene brug for at læsse af og give luft for dres frustrationerne - før det er gjort, er der ikke overskud til ret meget andet. Imens lytter Henrik Munkholm, og der kommer en tryg og tillidsfuld relation. Herefter kan det egentlige arbejde begynde. - Mændene lærer at give udtryk for, hvem de er. Det er små ting som at sige "jeg" i stedet for "man", når de taler, siger Henrik Munkholm. "Jeg bliver vred, når du misforstår mig", i stedet for "man bliver vred, når man ikke bliver forstået". Det bliver personligt på den måde. De begynder også at arbejde med at sætte ting ind, der kan ændre på, hvad manden gør op til selve volden. - Vi snakker ikke om, hvad han gør, når han har det skidt, men om hvordan han kan undgå at komme i den situation. Vi arbejder med hans selvværd, og det er en af nøglerne til at bryde mønstret. Der er ikke en fast skabelon til, hvordan vi gør det, men det er mange små ting alt efter, hvad jeg hører, og hvor hans svagheder ligger. Dem skal vi ændre på - og han skal have nogle værktøjer til at ændre sig, fortæller Henrik Munkholm. Positive mål Arbejdet med at ændre sig foregår over en række delmål. Det kan for eksempel være at bevare overblikket i et skænderi. Det hjælper ikke noget at sige, at nu vil man holde op med at slå. Hvis de kunne de, var de jo ikke kommet. - De går i stå, fordi de ikke kan overskue det. Så når de siger, at de vil holde op med at slå, så spørger jeg: Hvad vil du i stedet? Det skal formuleres positivt. Det kan være, at målet er at behandle hende med respekt eller at bevare roen. De får nogle værktøjer at bruge inden det går galt - de lærer for eksempel at mærke, når det bobler indeni dem, og så sætter de en anden handling ind i stedet - for eksempel at gå ud en tur for sig selv, siger Henrik Munkholm. Også mænd med mange voldelige forhold bag sig kan lære at ændre adfærd. Når de gør det igen ved kone nummer to og tre, er det fordi, de ikke har lært andre måder at reagere på, og de finder typisk kvinder, som trykker på de samme knapper hos dem igen og igen. - De fleste kan godt bryde det. De bliver bevidste om det og gør noget ved det. Men de gør selv arbejdet - de bliver ikke helbredt her. Jeg giver dem nogle redskaber, og vil de bruge dem, så kan de også ændre deres liv, siger Henrik Munkholm.