Voldskampagne bygger på relle statistik-tal

KRIMINELT:En læserbrevsskribent har 30.1. har givet udtryk for, at Det Kriminalpræventive Råds kampagner om ældres frygt for kriminalitet bygger på et forkert grundlag, og at dagbladene lade sig købe af annoncekroner til at bringe kampagnen. Statistikken, som rådet har brugt som baggrund for kampagnen, bygger på en voldsofferundersøgelse fra Rigspolitiet udarbejdet af professor Flemming Balvig. Her er 26.000 blevet spurgt, om de har været udsat for vold eller trusler om vold, og 0,2 pct. af ældre mellem 65 og 74 år svarer, at det er tilfældet. Ca. en tredjedel af volden anmeldes til politiet. En international voldsofferundersøgelse fra 2000, som Danmark har deltaget i, bekræfter tallene. Risikoen for at blive udsat for vold falder jo ældre man bliver. Realiteterne er, at langt de fleste voldstilfælde sker på værtshuse og på arbejdspladsen - altså på steder de ældre sjældent kommer. Og så er unge mænd i øvrigt mest udsat (ca. 7,8 pct. voldsrisiko for de 16-24 årige mod de ældres 0,2 pct.). Rådet er naturligvis opmærksom på, at overfald på ældre forekommer, og vi har forståelse for de ældres angst - men i forhold til ældregruppens størrelse er det meget få, der risikerer overfald. Derfor er det ærgerligt og urimeligt, hvis frygten for overfald er med til at holde en meget stor gruppe ældre indedørs. Kampagnen er vundet i Dansk Markedsføringsforbunds konkurrence "Reklame for alvor". Her stiller dagblade og andre medier annonceplads gratis til rådighed, og derfor tjener bladene ikke penge på kampagnen, men risikerer tværtimod at miste annonceindtægter. En jury, bestående af Thøger Seidenfaden (Politiken), Lisbeth Knudsen (DR) og Peter Wivel (tidl. Berlingske), udvalgte rådets kampagne i år ud af 114 indsendte kampagneforslag. Kampagnen blev bl.a. valgt ud fra en begrundelse om, at medierne må påtage sig sin del af ansvaret for de ældres angst for kriminalitet.