Voldsmand får ingen penge

VIBORG:Den 27-årige mand fra Gedsted, der sidste år blev dømt som en af de fem bag et groft overfald med dødelig udgang i Aalestrup, får alligevel ingen erstatning for den langvarige varetægtsfængsling. Vestre Landsret har ændret den afgørelse, som retten i Hobro havde truffet i maj, og hvor den 27-årige fik tilkendt 46.400 kroner i erstatning. Vestre Landsret frifandt anklagemyndigheden for erstatningskravet og dømte i stedet den 27-årige til at betale sagens omkostninger for både byret og landsret. Hvor meget det er, er endnu ikke opgjort. Den 27-årige blev dømt ved et nævningeting 6. oktober sidste år for vold i forbindelse med fem mænds meget grove overfald på en mand i Aalestrup 9. december 2004. Manden blev gennembanket med knytnæver, sparket mange gange i hovedet og på kroppen, ligesom han blev slået med en jernstang. Han faldt omkuld og ramte jorden så uheldigt, at han pådrog sig en hjerneblødning, der 15. december medførte døden. Den 27-årige blev anholdt 15. december 2004 og sad varetægtsfængslet frem til nævningesagens afslutning 6. oktober. Nævningetinget idømte ham seks måneders fængsel, og han blev straks efter løsladt. Men da han har været varetægtsfængslet i næsten 10 måneder, krævede han erstatning for de 116 dage, der ligger ud over den endelige straf. Retten i Hobro finder det bevist, at han havde medvirket til overfaldet, men også at den endelige dom ikke stod i et rimeligt forhold til den lange varetægtsfængsling. Imidlertid fandt byretten, at han selv havde haft en del af skylden for den lange varetægt, hvorfor erstatning skulle sættes ned med en tredjedel. Men landsretten mener slet ikke, han skal have en krone. Landsretten siger, at den lange varetægtsfængsling ikke skyldes forhold, som det offentlige kan kritiseres for, hvorfor det offentlige frifindes for kravet.