EMNER

Voldsom protest mod kommunal septiktanks-tvang

Sommerhusejere i Ålbæk protesterer mod kommunal tvang og umyndiggørelse

En række sommerhusejere nord for Ålbæk tilslutter sig nu klagerne over den kommunale ordning med tømning af septiktanke. Som tidligere omtalt har byrådet besluttet, at alle husejere med septiktanke én gang om året skal have tømt tanken ved én bestemt entreprenør, som er udvalgt af kommunen. Beslutningen er meddelt husejerne via brev. - Undertonen i brevet er, at vi alle er "miljøsvin", som der nu skal "tages hånd om", siger Henning Bech, der har sommerhus på Alkevej 1 nord for Ålbæk. Umyndiggørelse Han forudser, at tømningen af septiktankene bliver væsentligt dyrere de kommende år og at den tvungne ordning indebærer en lang række følgeomkostninger og ulemper for den enkelte bruger. - Kommunens diktat er en umyndiggørelse. Vi bliver alle skåret over én kam, selv om sommerhusene er vidt forskellige og benyttes vidt forskelligt. Nogle huse bliver brugt ganske få uger om året mens andre benyttes stort set hele året, siger Henning Bech. Familien Bechs sommerhus på Alkevej er beboet cirka en tredjedel af året. - Vi har en aftale med Aagaard Maskinstation her vest for Ålbæk, som kommer og tømmer tanken, når der er brug for det. Det er cirka hvert andet år og det har fungerer perfekt. Andre husejere har et interval på helt op til 10 år mellem hver tømning, men ingen får tømt hvert år, som der nu lægges op til. Det er at skyde gråspurve med kanoner, siger Henning Bech. Urimelige krav Prisen pr. tømning er sat til 600 kr., men samtidig må de fleste husejere påregne en række meromkostninger: - Ifølge folderen fra kommunen må der højst være 50 meter fra adgangsvejen til septiktanken. Der skal være fri adgang via en kørefast vej, beplantning skal beskæres ind til skel og der skal være fri passage på fire meter over vejbanens arealer. - Det er helt urimelige krav. Mange af os bor for enden af en stikvej i et sommerhusområde, hvor der typisk er beplantning. Desuden må dækslet ikke være dækket med jord eller græs og højst veje 50 kg. Det skal være forsynet med gribering, løftehjul eller lignende. Det har aldrig været et problem. Et elegant vip med en skovl og så ligger dækslet pænt ved siden af tanken, siger Henning Bech. Må tage fri fra arbejde Han bor til daglig i Århus og bliver nu varslet senest to uger før en tømning. - Igen et helt urimeligt krav. Mange af os bor flere hundrede km herfra. Skal vi nu tage fri fra arbejde og køre den lange vej herop alene for at lukke Stæten ind? Ja, så bliver de 600 kr. hurtigt den mindste del af vores udgift. Desuden er flere af os ofte på udenlandsrejser af to-tre ugers varighed, så et varsel på to-tre uger er grotesk, siger Henning Bech. Han har på få dage få opbakning fra alle 10 familier på Alkevej, Gråandevej og Blishønevej - og det er kun begyndelsen: - Jeg har mødt 100 procents opbakning men har ikke haft kontakt med alle beboerne herude, siger Henning Bech.