- Voldsomt bekymrende

Formanden er betænkelig ved ny professionel bestyrelse

HJØRRING:Hjørring Seminarium risikerer at få en bestyrelse bestående af fabrikschefer, der kun tænker på den økonomiske bundlinje og ikke skænker lærermangel og kulturliv i Vendsyssel en tanke. Den nuværende formand for Hjørring Seminarium, Søren Chr. Jensen, er meget betænkelig ved, at den lokale forankring i bestyrelsen går tabt, når seminariet fra nytår bliver en del af den nye nordjyske Professionshøjskole, der omfatter de pædagogiske uddannelser og sundhedsuddannelserne. 1. januar har Hjørring Seminarium ikke længere sin egen bestyrelse - En ny professionel bestyrelse vil formentlig primært arbejde for økonomisk optimering. Det er voldsomt bekymrende, siger Søren Chr. Jensen. I nedgangstider kan det meget vel føre til centralisering. Det er set før. - Så kan der være en fare for, at tingene samles på én matrikel, og det bliver selvfølgelig Aalborg, siger Søren Chr. Jensen, der retter skytset mod undervisningsminister Bertel Haarder, som han har presset det ny e igennem alt for hurtigt. - Det er dilettantisk - det er jo blevet dikteret ovenfra, siger Søren Chr. Jensen, der dog ikke frygter, at seminariet i Hjørring er i farezonen. - Der vil fortsat være et stort behov for et seminarium i Hjørring og forudsætningen er også at uddannelserne er fordelt på Aalborg, Hjørring og Thisted, men frygten går på demokratiet i den nye konstruktion. fastslår Søren Chr. Jensen, Det bliver op til den kommende ledelse at sikre, at der ikke sker en udvanding lokalt. - Det er jo elementært, at ledelsen skal forstå at værdsætte det arbejde, der foregår ude lokalt. Formanden kan også se mange faglige fordele i den nye konstruktion - bl.a. bliver der bedre muligheder for at tilbyde nye uddannelser. Men den demokratiske proces skal der kikkes på, og derfor arbejdes der nu også på at få lov til at danne et repræsentantskab, hvor de lokale interesser kan komme til orde.