Retspleje

Voldsomt pjæk i små bødesager

Folk udebliver i stort tal fra retten - dommere og anklagere venter forgæves

AALBORG:Hver uge, året rundt berammes flere tusinde bødesager i de danske byretter, men kun i en meget lille del, møder de tiltalte op. Typisk munder det for langt størsteparten ud i en udeblivelsesdom. Det store frafald i bødesagerne belaster systemet og koster dyrebar arbejdstid både blandt rettens personale og hos politiet. NORDJYSKE Medier har lavet en rundspørge til de nordjyske rets- og politikredse, og alle steder nikkes der genkendende til problemet. - Der går tid med at finde sagerne frem både hos os og i retten, og de skal trods også forberedes. Den tid kunne vi helt sikkert bruge til noget mere fornuftigt i stedet for at sende en anklager, som sidder og venter på folk, der aldrig dukker op, siger vicepolitimester Michael Graversen fra Aalborg Politi. Han bakkes op af politimester Søren Gade i Frederikshavn. - Det er rigtigt, at der bliver brugt ganske mange ressourcer til ingen verdens nytte. Det er en følelig hverdag, som vi har tæt inde på livet. Ingen lys på cyklen De små bødesager, som kan afgøres med en udeblivelsesdom, handler ofte om de mindre overtrædelser af loven. Eksempelvis manglende lys på cyklen, ingen sikkerhedssele og et stort antal fartbøder, hvor det ikke er på tale med frakendelse af kørekortet. Især efter indførelsen af politiets automatiske hastighedskontrol har der været en pæn stigning i antallet af bødesager, der ender i retten. De menige politifolk, som typisk tropper op med tasken fuld af sager uden at møde et ansigt i retten, foreslår, at bødemodtagerne selv skal gøre noget aktivt, hvis de ønsker deres sag behandlet af en dommer. Det er meget lille krav at stille, mener politifolkene. Forslaget går på, at folk sammen med bøden skal gøres opmærksom på, at de inden en frist på 14 dage kan kræve at få deres sag behandlet i retten. Hvis ikke de reagerer, opfatter politiet det som en accept af bøden. Politicheferne Søren Gade og Michael Graversen er dog tilbageholdende med at kræve systemet ændret. - Jeg har forståelse for den holdning, som ligger i forslaget, og jeg er enig i, at det ville forhindre et vist ressourcespild i vores system, men det kræver en lovændring, så det overhovedet bliver muligt. Det er i bund og grund et angreb på princippet i dansk ret om, at man som anklaget altid har mulighed for at få sin sag prøvet ved domstolene. I sidste ende er det et spørgsmål, som politikerne skal tage stilling til, siger politimester Søren Gade. Trækker kreditten Han lægger dog ikke skjul på, at det kraftige pjækkeri i de små bødesager i høj grad er et udtryk for, at folk bare trækker kredittiden. Det er nemlig helt gratis at lade være med at reagere på politiets bødeskrivelser, og udeblivelse fra retssagen koster heller ikke ekstra. Desuden fremgår det også tydeligt af ordlyden i den tilsigelse, som retten sender ud til folk, at de må forvente, at de bliver idømt en bøde, hvis de ikke møder op. - Det tilskynder ikke ligefrem folk til at møde op. Men kan også sige, at vi selvfølgelig regner med, at der er vist grundlag for at sende bøden ud. Politiet skriver jo ikke bare bøder ud i det blå, siger Søren Gade. Vicepolitimester Michael Graversen fra Aalborg er heller ikke sikker på, at tiden er moden til en ændring: - I sidste ende handler det om retssikkerhed, og spørgsmålet er, om tiden er inde til at lave en ændring, så de helt små og bagatelagtige bødesager kan afgøres allerede hos politiet. Man kan sige, at der i praksis ikke er den store forskel på, om det er rettens navn eller politiets navn i brevhovedet, og det er nok kun et lille offer at bringe på retssikkerhedens alter, men det er en svær balancegang, som det må være op til politikerne at tage stilling til.