Trafikulykker

Voldsomt uheld ved Hundborg

Tre unge mænd i solouheld på grund af høj fart

HUNDBORG:Tre unge mænd kom fredag aften klokken 18.25 så slemt til skade ved et færdselsuheld ved Hundborg, at de måtte bringes til Sygehus Thy-Mors i tre ambulancer. Ifølge det tilstedeværende politi havde den unge chauffør mistet herredømmet over bilen i et sving ud for Råstrupvej, hvor bilen var skredet ud og derefter rullet over på hovedet. Efter alt at dømme havde den unge bilist kørt alt for stærkt i svinget øst for Hundborg. Ved redaktionens slutning var det endnu uklart, hvor hårdt de implicerede var kommet til skade ved solouheldet.