Terrorisme

Voldsspiralen må stoppes

Esbjerg Fredsbevægelse tager den største afstand fra terrorbomberne i London og udtrykker hermed vor dybeste medfølelse med ofrene og deres pårørende.

Men! Vi skal være selvkritiske! Hvis vi vil fjerne terrorismen og undgå at blive bombemål, må vi have en debat, hvor vi lytter til hinanden og er selvkritiske. Da der var debat i Folketinget om Irak afleverede Anders Fogh Rasmussen et oplæg for derefter at forlade folketingssalen. Han ville åbenbart ikke høre, hvad de andre politikere mente og deltage i en debat med dem. Det må ændres. Vi må fjerne såvel privat terrorisme som statsterrorisme. Med privat terrorisme menes f.eks.: - når Al-Qaeda celler myrder civile mennesker i London - når palæstinensiske bombemænd myrder civile israelere. Med statsterrorisme menes f.eks.: - når amerikanske soldater skyder civile i Irak. - når man i 1948 tømmer omkring 530 byer og landsbyer for deres indbyggere og ødelægger de fleste af dem helt , udsletter dem som lokaliteter, giver dem nye navne og forsyner dem med jødiske bosættelser. I næsten 400 tilfælde var der tale om direkte angreb fra jødiske tropper, mens det for restens vedkommende mere handlede om flugt på grund af frygt for, at det, der var sket andre steder, også kunne ske i deres egen by. Israels opståen blev muliggjort af militær magt, etnisk udrensning og af-arabisering af landet. Det er en kendsgerning. (citater fra Jørgen Flint Pedersens bog: Brylluppet i Ramallah - Gyldendal) - når den demokratisk valgte præsident i Chile, Salvador Allende, blev afsat ved et statskup med Amerikas støtte d 11. september 1973. Dette medførte en statsterrorisme der dræbte ca. 200.000 i Chile. (Når nu Al Qaida går efter symboler på deres datoer, er det måske ikke tilfældigt, at det blev 11. september). Selv om statsterrorismen dræber langt flere end den private terrorisme, er der kun få der tager afstand fra den. Vil vi skabe retfærdighed må vi tage afstand fra begge former! Først i 1932 blev Irak en delvis suveræn stat, derfor er det ikke mærkeligt, at der ikke er noget demokrati endnu. Det kræver lang tid at skabe demokrati! USA fik som en selvstændig union den amerikanske unionsforfatning ratificeret i 1788. Alligevel blev sorte stadig betragtet som ejendom og ikke som mennesker. Racismen blev først ved lov afskaffet i 1964 med "Civil Rights Act" fremlagt af John F Kennedy i 1963 og underskrevet af Lyndon B. Johnson i 1964. Det tog altså amerikanerne 176 år "at gøre op med racismen" i en union med en demokratisk forfatning! Fejlslagen udenrigspolitik får følger: Inden Irak krigen var der ikke samarbejde mellem Irak og terrorister og der var ingen terrorister i Irak, men efter krigen er situationen en anden. Terrorister valfarter til Irak, hvorved Irak har fået et nyt alvorligt problem, som de ikke havde tidligere og som måske kan blive mere problematisk end Saddam. Derudover er det en besættelsmagts pligt at beskytte befolkningen og genopbygge landet. Det sker slet ikke. I besættelsens andet år døde dobbelt så mange civile som i det første år nemlig 11.351 mod 6.215 (Irak Body Count og Oxford Research Group) I den nuværende situation gælder det om at fratage Al-Qaeda de argumenter, de bruger. Al-Qaeda siger: "I undertrykker os, og så svarer vi tilbage". Skal vi fjerne deres grundlag for at hverve medlemmer, må vi helhjertet kunne sige, at vi gør vort bedste for at skabe retfærdighed for alle - også mennesker i de arabiske lande. En uretfærdighed der startende længe inden 11. september - især i Israel. Vi må bryde voldsspiralen i stedet for at øge konfrontationen til skade for alle.