Volsted køres agterud

Fra april er skolebussen beboernes eneste kollektive forbindelse til omverdenen

VOLSTED:Der er forsamlingshuset ved gadekæret, som ligger på fredet område, og kirken, som er en af landets ældste. Det er stort det. Men glem endelig ikke de 255 indbyggere, unge som gamle. Sammenholdet er godt og stærkt i landsbyen Volsted med fire km til Ellidshøj, fem km til henholdsvis Ferslev og Støvring, men 18 km til Aalborg. Der er langt til Aalborg og længere bliver der, når byen med den nye køreplans ikrafttræden til april mister sin faste forbindelser til omverdenen. Det vil sige til Ferslev og Aalborg før og efter skoletid. Det bliver skoleklokken på Ferslev Skole, som er distriktsskolen, der kommer til at bestemme. Den glemte by Aalborg har glemt Volsted, mener borgerforeningens formand, gårdejer Niels Christian Hansen. Volsted kåredes i 2002 til årets nordjyske børneby af amtet og Nordjyllands Radio og efterfølgende til årets landsby i 2003 af Landsbyforeningen for Landsbysamfund. Det var dengang, selv om det ikke er længe siden. Borgerne frygter nu, at de hægtes af de kommunale tilbud til børn, unge og ældre, fordi det bliver svært at komme til og fra, hvor tingene sker. Da borgerne stemte om fremtidigt tilhørsforhold op til kommunesammenlægningerne i 1970, valgte de Aalborg frem for Støvring. I dag tror Niels Christian Hansen og Leif Riis Jørgensen, leder af den lokale børneklub, at der vil være flertal for Støvring, hvis der skulle stemmes. Det er her, de lægger al deres handel. Gennem Samråd Syd er der klaget til byrådspolitikerne, men uden resultat. Det er dem, der har sagt god for den nye køreplan, men der er langt til Volsted, mener beboerne. Tæt på Støvring Med den nye nærbanestation i Støvring ville det være naturligt at tænke på kollektiv trafik i den retning. Støvring har med årene udviklet sig til en god handelsby. - Men det kan de nok ikke blive enige om på tværs af kommunegrænsen, siger Niels Christian Hansen. Der vil komme gang i privatbilismen. Forældrene må til at køre deres børn til fritidsaktiviteter, mens ældre borgere uden bil lades i stikken. Sådan oplever Susanne Breum på Flamstedvej det. Hun er mor til tre børn, sønnen Martin på 16 og døtrene Mathilde på 12 og Monica på 14 år. Martin går i 10. klasse på Sofiendalskolen, og vil i fremtiden skulle rette sin hjemtransport ind efter, hvornår det ringer ud på Ferslev Skole. Først da kører der bus. Han spiller fodbold hos Chang i Aalborg tre gange om ugen og får et transportproblem, når han skal til og fra. Martin er desuden på usikker grund, når han inden 15. marts skal have valgt ungdomsuddannelse og sted. Den endelige køreplan offentliggøres først tre uger før start, har køreplanlægger Finn Madsens oplysninger til NORDJYSKE. Må vente på skolen Søstrene Mathilde og Monica spiller begge håndbold i Ferslev sidst på eftermiddagen og må nu til at indstille sig på at vente på skolen i eftermiddagstimerne. - Vi forlanger ikke store busser i timedrift fra morgen til sen aften, men et telebustilbud, som man kan melde sig til og som vi har i dag, siger Susanne Breum. Hun arbejder i Viborg og er først hjemme ved 16.30-17-tiden til daglig. Nogenlunde samme tid som hendes mand har fri. Familien har to biler. - Vi skal nok køre i weekender, og når vi er hjemme, men jeg føler mig da ikke tryg ved, at mine børn skal løbe rundt i Ferslev halve eftermiddage, siger hun. Det var børneklubben, som Leif Riis Jørgensen, til daglig ansat på teknisk forvaltning i Støvring, står som leder af på tredje sæson, der gjorde Volsted til årets børneby. Man fandt, at det var en 'god aktivitet på et så ydmygt sted'. Selv om hans egne børn nu er 20 og 25 år, finder han en udfordring i at samle områdets børn hver torsdag i forsamlingshuset til indendørs aktiviteter om vinteren og til ud af huset om sommeren. Datteren på 20 år hjælper med. Klubben er for de 6-12-årige, og borgerforeningens formand, som har to sønner på to og seks år, er parat med et nyt medlem. Den kommunale 'belønning' for titlen som årets børneby blev, at man begyndte at kræve leje for brug af forsamlingshuset. Det er nemlig kommunens, mens det fredede areal om gadekæret, som huset ligger på, er privateje. Det ejes af otte lodsejere. Kommunen satte lejen til 7900 kroner pr. år. Børneklubben svarede igen med en ansøgning om tilskud til klubarbejdet og fik bevilget 8600 kroner svarende til 350 kr. pr. barn. Netto fik man 700 kroner ud af den spøg. Og netop fordi området er fredet, har det endnu været umuligt at finde anvendelse for de 25.000 kroner, som var børnebyprisen. Pengene skal bruges til etablering af en legeplads... Ser Volsted-borgerne tv er det DR eller TV2, hvis husstandene ikke lader sig forsyne med paraboler. Dem er der en del af. Skal de have kabelnet, skal forbindelse hentes i Ellidshøj. Det vil koste 350.000 kroner ifølge TDCs overslag. Men der er dejligt i Volsted, uanset om det er sommer eller vinter. Idyllen forstærkes af, at huspriserne er til at komme i nærheden af. Flere frygter imidlertid, at priserne vil falde med den manglende kollektive trafik. - Vi har da talt om, at det måske var nu, vi skulle sælge, siger Susanne Breum.