Volstrup Skole må sælges til erhverv

Miljøcenter stiller krav for at frafalde veto

Volstrup Skole - tilladelse til erhverv, der ikke forurener, på skolegrund.

Volstrup Skole - tilladelse til erhverv, der ikke forurener, på skolegrund.

En sten i skoen for salg af Volstrup Skole er fjernet. Skolen er opført i et område med grundvandsreserver, og derfor nedlagde Miljøcenter Århus i foråret veto mod, at kommunen udlægger skolegrunden til erhvervsformål i den ny kommuneplan. Men hvis området ikke kan benyttes til erhverv, er der næppe nogen, som er interesserede i at købe skolen, der lukkede i sommer. Derfor har kommunen ført månedlange forhandlinger med det statslige miljøcenter for at få det til at opgive sit veto. Det er nu sket, men på betingelser, Gennembruddet kom, da repræsentanter for miljøcenter Århus var på besigtigelse i Volstrup sammen med formand og næstformand i kommunens plan- og miljøudvalg, John Christensen og Palle Thomsen, var på besigtigelse i Volstrup. Miljøcenter Århus har nu meddelt kommunen, at skolegrunden kan udlægges til erhverv. Men kun til formål, som ikke udgør en risiko for grundvandsreserverne, oplyser leder af kommunens planafdeling, Marianne Ellersgaard. Det vil sige, kontor, skoler, fritids- og børneinstitutioner samt mindre klinikker og lægehuse. Frederikshavn Kommune ønsker også at udlægge det tilstødende områder vest for skolen samt et område syd for Trafikcenteret til erhverv. Her står Miljøcenter Århus fast på sit veto, men lader en kattelem stå på klem for, at områderne senere kan udlæggges til erhverv. - Vi skal kunne påvise, at området er robust nok, og at der ikke kan ske nedsivning i grundvandsreserverne, siger Marianne Ellersgaard. Hvis kommunen vil gå videre med planerne, skal der forinden gennemføres nøjere analyse og risikovurdering, før Miljøcenteret acceptere en udvidelse af erhvervsområdet. Problemet er, at grundvandsreserverne kun er beskyttet af usammenhængende marine og glaciale lerlag, der generelt er under 15 centimeter tykke. Miljøcenteret forlanger derfor en detailleret kortlægning, som viser dæklagets udbredelse og tykkelse, eventuelle huller og vandets strømning. Der foregår pt. ikke grundvandsindvinding i området. Boligområde beskæres Også et ny boligområde ved Solsbækvej er omfattet af veto fra Miljøcenter Århus. Her står Miljøcentret fast: den sydligste del af det foreslåede boligområde skal udtages, oplyser Marianne Ellersgaard.