EMNER

VOR FÆLLES HISTORIE

Kulturarvsstyrelsen under Kulturministeriet blev oprettet 1. januar 2002 og har det overordnede ansvar for den danske kulturarv. Styrelsen opgaver består blandet andet i: At rådgive landets museer inden for kunstområdet, det naturhistoriske område og kulturhistorien. At behandle sager vedrørende fortidsminder samt restaurering og vedligeholdelse af ruiner og storstensgrave. At varetage ministeriets opgaver på det arkæologiske område. At forestå arbejdet inden for bygningsfredning og bygningsrestaurering. At drive og udvikle et samlet dokumentationscenter for kulturarven.