Vor tids novelle

"Kort fortalt"

"Kort fortalt" er en kronologisk opbygget, repræsentativ antologi over et udvalg af danske noveller i det 21. århundredes første årti med en præsentation af 33 forfattere, 22 kvindelige og 11 mandlige. De er der fra de ældre Anders Bodelsen, Sven Holm, Svend Aage Madsen og Hanne Marie Svendsen over Hans Otto Jørgensen, Jens Smærup Sørensen og Dorrit Willumsen til de unge Jens Blendstrup, Ida Jessen og Anja Otterstrøm. Jacob Ejersbo er alene om at være repræsenteret med to, bl. a. den fantastiske "Slangens vej". De to redaktører har forsynet antologien med et 30 sider langt efterord, hvor hver novelle indrangeres i en lidt for snæver bås. Redaktørerne nævner da også, at de herved kun får en delvis sandhed frem, Der opstilles en række temaer, men gøres forbavsende lidt ud af det sproglige. For mig er det en forudsætning, at sproget bærer et præg af nogen, at det kan identificeres med nogen, med forfatteren: Jeg skal jo træde ind i forfatterens verden, og vedkommendes verden må blive min, mens jeg læser. Brandes gamle devise om at sætte problemer under debat fremhæves endnu engang, men mange af de unge formår faktisk at relatere deres emner til samfundsmæssige spørgsmål uden at sætte problemer under debat. Problemet ved at sætte problemer under debat er jo, at der opstilles et politisk problem, men at man i kunsten løser det ved en abstrakt moral. Vigtigere er det at pege på, at hovedmotiverne oftest er ensomhed og fremmedgørelse. Det er abstrakte problemer, som kan behandles abstrakt, mens konkrete problemer, blandt andet politiske, må behandles med konkrete anvisninger, og så havner vi i den tidsbundne og ufrugtbare tendenslitteratur. Redaktørerne mener da heller ikke, at novellen er et sted for politiske proklamationer, men de mener alligevel at "mange steder kommer en indirekte, diskret politisk bevidsthed til udtryk", og de henviser her til noveller, "der har en symbolsk relation til det humanitære". Den sætning er vanskelig at forholde sig til, selv om der refereres til asylansøgere. Og i bedste fald er "politisk" defineret så bredt, at det bliver ubrugeligt. Med en let omskrivning af Harald Giersing aforisme kunne man sige, at god kunst altid er politisk. Politisk kunst er altid dårlig. Derfor kan forfatterne sagtens ramme en nerve ved f. eks. at beskrive den moderne tilværelses forviklinger. Det er en glimrende antologi, fordi den viser spændvidden i vor tids novellekunst, og fordi efterordet er så tankevækkende og iderigt. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk Nanna Mogensen og Klaus Rothstein: "Kort fortalt" 340 sider, 299 kr., Tiderne skifter.