- Vore bange anelser er gået i opfyldelse

FOLKESKOLEN:Når klokken ringer ind på Nibe Skole til første skoledag 11. august 2005 vil alt på overfladen virke harmonisk. Den nyrenoverede 52"er fløj vil fremstå smuk, funktionel, og - forhåbentlig - være parat til indflytning af fire forventningsfulde årgange. Men billedet lyver desværre. Under overfladen gemmer der sig nemlig en anden virkelighed - en skolehverdag, hvor eleverne skal undervises af færre kvalificerede lærerkræfter, og vikardækningen varetages af studerende med flere. Det er den umiddelbare konsekvens af den lønsumsstyring, som Nibe Skole sammen med andre skoler og institutioner i kommunen er blevet pålagt ved en politisk beslutning i Nibe byråd. Nibe Skole valgte at deltage i det pilotprojekt omkring lønsumsstyring som blev startet i 2003. Målet var at gøre sig nogle erfaringer og afdække hvilke konsekvenser der ville være, da vi alligevel ville blive pålagt at indføre lønsumsstyring det følgende år. Ledelsen på skolen gjorde i samarbejde med forvaltningen et grundigt og tidskrævende stykke arbejde for at sikre en optimal implementering af lønsumsstyring. Set i bakspejlet kunne denne tid med fordel have været brugt på bl.a. det pædagogiske arbejde. Lærerstaben blev orienteret inden opstarten af projektet, og vi var allerede på det tidspunkt skeptiske. Vi var bange for, at grundlaget ikke var i orden, og at denne type selvforvaltning ville gøre skolen mere sårbar overfor budgetmæssige hensyn i forvaltningen. Vore bange anelser viser sig nu desværre at være gået i opfyldelse. Nibe Skole skal over de næste godt tre år afvikle en større gæld. Vores meget kompetente skoleledelse har samtidig opstillet en økonomisk plan, som skal sikre, at skolen ikke i fremtiden igen vil komme til at stå i en så penibel og åbenbart uforklarlig situation. Samlet set betyder situationen, at vi skal sige farvel til fire lærere, hvilket umiddelbart må resultere i en kvalitetsforringelse af undervisningen. Vi står ganske uforstående overfor denne udvikling. Det kan ikke være ansvarlig politisk ledelse, at skolen kommer til at stå i denne uheldige situation. Det må være vores umiddelbare konklusion. Vi kan nemlig ikke - på trods af utallige forespørgsler - få et fyldestgørende svar på hvordan det store budgetmæssige udsving er opstået. Vi føler, at både politikerne og forvaltningen skylder ikke bare os, men alle med interesse for skolen nogle klare svar - som nuværende og kommende forældre med skolesøgende børn. Vi undrer os over, at vi efter en række budgetmæssigt stabile år pludselig ser et så stort underskud materialisere sig i begge skoleområder. Vi undrer os over, hvordan byrådet ifølge diverse udtalelser vil sikre uændret kvalitet i undervisningen på skoleområdet på trods af væsentlige nedskæringer, og over, at man i børne/kulturforvaltningen ikke har været i stand til at konstatere et misforhold i forbruget af vikartimer sammenlignet md tidligere. Hvordan vil byrådet i fremtiden sikre, at lønsumsstyring ikke igen bringer skolerne i denne uheldige situation?.