Lokalpolitik

Vore egne flygtninge

Grønlændere bør have samme rettigheder som flygtninge, når de vælger at flytte her til landet, mener Danmarks Socialrådgiverforening og Det Grønlandske Hus i København.

Det var en af dagens nyheder torsdag 12.7.. For mange vil det sikkert komme som en overraskelse, at Grønland er begyndt at producere flygtninge. Men den udvikling har været undervejs i nogle år. De konservatives socialordfører, Tom Behnke, mener, at det må være op til det grønlandske hjemmestyre at styrke undervisningen i dansk. Den er blevet nedprioriteret gennem 20 år. Han har naturligvis ret. Men det bør ikke stoppe derved. Problemet løses ikke ved, at grønlændere bliver bedre til dansk. Det vil blot øge flugten fra Grønland til Danmark. Det kan vi naturligvis sagtens håndtere både socialt og økonomisk, men vi bør undersøge, hvad der er årsagen til, at Grønland er begyndt at producere flygtninge. De sidste år har vist en ny strøm af tilflyttere fra Grønland til Danmark. Hvor der tidligere hovedsageligt var tale om regulære familietilflytninger, hvor man ubesværet etablerede sig med bolig og arbejde, samt relativt få enlige tilflyttere med store sociale problemer, så ser vi nu hele familier flygte til Danmark fra en fattigdom og en udsigtsløs tilværelse i Grønland, så stor at de færreste i Danmark har fantasi til at tro at den findes. Danmark har et ansvar for befolkningen i Grønland, der ikke kan afskrives med at de har fået hjemmestyre, for hjemmestyret formår helt åbenlyst ikke at tage vare om sine borgere på et niveau, som vi i Danmark kan være bekendt. Værst ser det ud for børnene, der for manges vedkommende vokser op under vilkår, som i Danmark øjeblikkeligt ville føre til tvangsfjernelse. Og for at skære det ud i stål, så er der børn i Grønland, som vokser op under vilkår så forfærdelige, at de senere som voksne vil kunne rejse en erstatningssag mod den danske stat for et svigt i forhold til menneskerettigheder og dansk lovgivning gældende i Danmark. Og den danske stat vil tabe sagen. Eller sagt på en anden måde: Vi bør i højere grad interessere os for de udsatte familier, som det ikke er lykkedes for at flygte til Danmark. For når de først er kommet til Danmark, så er de gennem den sociale lovgivning sikret en økonomi, som gør en rimelig tilværelse mulig. Den sikring har de tilbageblevne ikke. Vi bør gå hårdt til det grønlandske landsstyre og Landstinget, og afkræve dem en redegørelse for, hvorfor det er blevet så ringe for almindelige mennesker i Grønland, at de føler sig nødsaget til at flytte til Danmark, hvor det nu er almindeligt accepteret, at tilflyttede grønlændere skal ligestilles med flygtninge fra ude fra den store verden.