Sundhed

Vores forsømte indre liv

Vi har mere ydre velfærd, end vi nogensinde har haft. Men hvad med vores indre liv? Er det fulgt med i rigdom og vækst? Har vi forstået at bruge vores økonomiske vækst til at skabe psykisk velfærd i vores eget personlige liv og på vores arbejdspladser? Der findes viden, der kan hjælpe os med svarene.

Når jeg ser mig omkring på det danske arbejdsmarked, får jeg øje på mange mennesker med et nødstedt indre liv. Mennesker, der permanent eller i perioder lever med indre uro, anspændthed, travle tanker, der kører både dag og nat om alt det, de skal nå. Det er måske det største paradoks af alle: Vi har aldrig været så velhavende, som vi er nu – vi har heller aldrig belastet vores indre liv så meget. Det er selvfølgelig forskelligt, hvordan vi trives psykisk med at være i det samfund, vi har skabt. Men der er mange tegn på mistrivsel. Ét af dem er de mange sygemeldinger på grund af stress. Det forekommer meningsløst, at vi i et af verdens rigeste samfund har skabt et arbejdsmarked, hvor vi presser hinanden så meget, at vi bliver syge af det. Det mest groteske er måske, at vi presser hinanden i velfærdssamfundets navn. Vores ører bliver hver eneste dag pumpet fulde af, at vi skal stramme os gevaldigt an, hvis vi vil bevare velfærdssamfundet. Vi skal arbejde mere, uddanne os mere, investere mere, forsikre os mere – hvis ikke vi gør det, forsvinder velfærden under fødderne på os. Det skaber en kollektiv angst at true os på den måde. Og det forhindrer os i at mærke, hvad vi hver især forbinder med velfærd. Er regeringens og finanssektorens umættelige ønske om mere økonomisk vækst også mit? Eller forbinder jeg velfærd med noget andet end mere købekraft? F.eks. med at have en hverdag, hvor jeg har tid og rum til at glæde mig over al den materielle tryghed og alle de muligheder, jeg faktisk har. Vi har kæmpet som løver og løvinder for at nå langt med vores ydre liv. Men vi har forsømt det indre. Det er ikke så meget et personligt valg, vi har truffet. Det er mere en følge af, at vi er vokset op i en kulturkreds, der fokuserer så stærkt på ydre vækst. Følelser og tanker bliver opfattet som noget, der klarer sig selv, og vi får den fælles forestilling, at hvis vi bare får udviklet vores levestandard til uanede højder, så følger vores indre liv sikkert med. Så bliver det automatisk også højt udviklet. Sådan er det ikke gået. Følelsesmæssige tilstande som stress, irritation, skyldfølelse eller angst har et kraftigt tag i mange af os som enkeltpersoner og i mange psykiske miljøer på arbejdspladserne. Den indre uro forstærkes ofte af travle tanker om alt det, vi skal nå. Hvis vi mærker efter, kan vi godt fornemme, at "noget kører med os", og at det ikke er sundt for os. Vi ved bare ikke, hvad vi skal gøre ved det. I Specular er vi kommet med et bud på, hvordan vi kan begynde at indhente det forsømte. I bogen ”Mød livet – fra kernen” beskriver vi, hvordan vi kan arbejde med vores eget indre liv og med det psykiske miljø på vores arbejdspladser, så vi får en større overensstemmelse mellem det, vi mærker, og det liv, vi lever. Med bogen vil vi bl.a. åbne for den erkendelse, at vi har brug for andet end vores intellekt, hvis vi vil have en reel livskvalitet ud af al vores rigdom. Vi kan ikke læse os til det, tale os til det eller analysere os til det. Vi kan heller ikke motionere os til det. Mange arbejdspladser støtter medarbejdernes fysiske sundhed med f.eks. frugtordninger, gratis adgang til massage, fitness eller anden motion. Det er rigtig godt. Massage eller motion er godt for meget og kan være med til at dæmpe indre uro eller anspændthed. Men lettelsen varer som regel kun en tid. Så må vi ud og løbe igen. Hvis målet også er at hjælpe medarbejderne til en større psykisk robusthed, skal der en anden form for træning til. For det første skal vi træne det at mærke vores krop og vores følelser. Kun derved kan vi mærke vores egne grænser – sige ja og nej, når det er rigtigt for os – foretage de valg, der er rigtige for os. For det andet skal vi træne det at bringe vores tankeverden til ro. Her kan vi have megen glæde af meditation i en vestlig tilpasset og ikke-religiøs form. Flere danske erhvervsfolk har videregivet erfaringer med, hvordan meditation kan styrke evnen til koncentration, fokusering og kreativ problemløsning. Arbejdet kan få en større lethed, blive mindre slidsomt og mere givende. Når kontakt til kroppen kombineres med at bringe tankerne til ro på den bevidste måde, som det sker i meditation, får vi hjælp fra os selv til at finde vores egen vej. Vi får en mere klar fornemmelse af, hvad der er vigtigt for os, og hvad der er mindre vigtigt. På det grundlag kan vi foretage valg, der er rigtige for os. Vi kan på egen hånd gå i gang med at udvikle os på de områder, som er nævnt herover. Det kan vi have fantastisk glæde af i vores eget personlige liv. Men det vil rykke langt mere, hvis arbejdspladserne giver mulighed for at udvikle og styrke det indre liv hos den enkelte medarbejder og i selve organisationen. Medarbejdere, der er styret inde fra sig selv, har de bedste forudsætninger for at vokse og udfolde alt det, de har i sig – uden at blive drænet af det. De kan navigere i (arbejds)livet på en måde, så de bevarer arbejdsglæde, engagement og helbred. Heri ligger guldet for de mange danske virksomheder, der er helt afhængige af én bestemt ressource: medarbejderne.