EMNER

Vores selvbestemmelse vigtigst

Frede Hansen (F.H.) skriver 8.9., at EU bør have fælles familiesammenføringsregler.

Baggrunden er, at F.H. ønsker 24 års-reglen afskaffet, så flere indvandrere kan gifte sig med folkefæller fra hjemlandet og bosætte sig i Danmark. F.H. fremfører til støtte herfor, at Danmark skal overholde menneskerettighederne. Vi må ikke begå den fejl at kalde arrangerede ægteskaber for tvangsægteskaber, og vi må indse, at flygtninge har svært ved at finde ægtefæller i Danmark. Men er det rigtigt, og er det hele sandheden om dette emne? For det første er der ingen, der ved, om Danmarks fortolkning af menneskerettighederne er for skrap, for det har aldrig været prøvet ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. For det andet er det tvivlsomt, om man kan skelne mellem arrangerede ægteskaber og tvangsægteskaber, sådan som FH gør. Realiteten er, at den, der finder sig i at få sit ægteskab arrangeret, er en person, der finder sig i at få sit liv arrangeret af andre, og en sådan person er ikke egnet til at være borger i et demokratisk samfund. For det tredje kan det ikke passe, at indvandrere ikke kan finde ægtefæller i Danmark. Dels er der massevis af enlige danskere, dels har vi massevis af enlige udlændinge fra alle mulige nationer. Næh, årsagen til, at udlændinge gifter sig med folkefæller fra hjemlandet, er som regel, at familierne bestemmer hen over hovedet på de unge. Endelig glemmer F.H., at FN-pagten indeholder andre bestemmelser end menneskerettighederne. Der findes også en passus om folkenes selvbestemmelsesret. Denne selvbestemmelsesret garanterer, at det enkelte folks kultur og egenart skal respekteres. Det karambolerer med menneskerettighedernes asylbestemmelser og familiesammenføringsregler, når flygtningestrømme og familiesammenføring medfører, at et gammelt kulturfolk som det danske må dele sit land med mennesker, der ikke er i stand til at integrere sig i vort samfund. I en sådan situation bliver spørgsmålet, hvilken ret skal vige. Menneskerettighederne, som medfører at danskerne mister førstefødselsretten til deres fædreland, eller folkenes selvbestemmelsesret, som understøtter danskernes førstefødselsret til deres land. Svaret er, at FN er et forbund af stater, og menneskerettighederne må derfor ikke anvendes som brækjern til at undergrave staternes suverænitet. For uden suveræne stater er der intet FN til at understøtte menneskerettighederne. Derfor er det på tide, at vi får fastslået, at menneskerettighederne ikke kan tilsidesætte folkenes selvbestemmelsesret.