EMNER

Vores værdier er ved at smuldre

Værdikampen er ikke slut, mener velfærdsminister Karen Jespersen (V)

@Billed.fotoakk.top:Foto: Henrik Louis

@Billed.fotoakk.top:Foto: Henrik Louis

Limen holdt ikke på det stykke tape, der bandt plakaten til væggen bag velfærdsminister Karen Jespersen (V), da hun mødte sine partifæller i Hjørring tirsdag aften, 10. februar. Helst symbolsk skred den ene side af plakaten, og det store V lå vandret. - Sammenhængskraft, lød det med høj tone fra velfærdsministeren, der ikke anede, at sammenhængskraften var ved at ryge på gulvet bag hende. Det er ellers det, hun frygter, når det gælder den lim, der skal holde det danske samfund sammen. I hvert fald er værdikampen ikke slut for Karen Jespersen. Den er måske endda kun lige begyndt. Og når det gælder børn og unge, når det gælder om at overdrage de gode værdier, så er der masser at gøre, mener hun. For os alle sammen vel at mærke. - Da jeg var barn, blev man irettesat af de voksne, der var omkring en, hvis man overskred grænserne for god opførsel. Sådan er det ikke længere, beklagede ministeren, der havde tiltrukket cirka 80 partifæller til debatmøde om de vanskelige børn og unge. Karen Jespersen selv var ikke kun på en kort visit i det nordjyske. Hun var i det nordjyske - på vinterferie i sit sommerhus i Tornby Strand. Det var “heroppe hos jer” - som hun sagde det flere gange. Blandt andet om sager den nordjyske region har haft de senere år. Om de sager, hvor det er gået rivende galt. Som for eksempel sagen med den dengang kun 15-årige Rasmus Popenda, der ved Aalborg Stadion dræbte musiklæreren Henrik Bjerremand Kristensen. Eller den nyere sag fra Mou med mor og stedfar, der blev dømt i retten for vold mod moderens datter. Karen Jespersen mener, at der skal mere til for at hjælpe børnene så tidligt som muligt. Men der skal også den helt almindelige opdragelse til hos os alle. - Vi skal bevare et fælles værdigrundlag og en fælles opfattelse af, hvad det vil sige at opføre sig ordentligt. Karen Jespersen mener, at vi stadig har mange værdier til fælles. Men hun frygter, at vi er ude på en glidebane. At vi ikke længere anstrenger os for at bevare det fællesskab, der er vigtigt, for at vi kan have den høje grad af tillid til hinanden og til systemet, som danskerne i øvrigt har. - Det er fundamentale værdier, som vi har fået overdraget fra vores forfædre. Det må vi ikke smide ud med badevandet, lød det. Forklaringen på hvorfor vi dog er kommet så langt ud, at Karen Jespersen mener, at vi skal anstrenge os meget, indeholder en lille portion selverkendelse. - Jeg bærer min del af skylden ved 68-oprøret. - Jeg var en del af kvindebevægelsen og alt det der. Dengang kom nye værdier. Vi skulle ikke længere tro på autoriteter, og de gamle dyder blev smidt ud. Som følge deraf fik vi et andet syn på børn. Der blev lyttet til dem, og de fik medindflydelse. - Men nu er vi gradvist ved at falde i en anden grøft. Der sættes spørgsmålstegn ved dyder som disciplin og det at tage hensyn til andre. Børn og unge får frihed uden tilstrækkeligt ansvar. De får rettigheder uden viden om, hvilke pligter der følger med. Karen Jespersen mener, at når det gælder vanskeligt stillede børn og unge, må der gribes ind tidligt. - Når for eksempel som vi har set det i eksemplet fra Aalestrup, at børn pjækker fra skole. Det er et tegn på, at der er noget galt. Det skal tages meget alvorligt. - Når en forældre ikke evner at opdrage sit barn, så må det offentlige bistå forældrene. Karen Jespersen er parat til at se på, om der er noget lovgivningsmæssigt, der kan gøres for omsorgssvigtede børn og unge. Alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten sidder med ved bordet for at indgå aftale om Barnets Reform. En reform, der skal sikre, at børn og unge så tidligt som muligt får den rette hjælp. Men det gøres ikke alene med lovgivning, lader ministeren forstå. Karen Jespersen bruger gerne eksempler fra sin egen verden. Fra sin barndom også: - I min barndom boede vi ved siden af en enlig mor med tre børn. Hun havde meget svært ved at få det til at hænge sammen. Min mor tog sig af hende og støttede. Hun ydede sit til, at det gik de tre børn godt senere hen i livet. Nu begynder vi i stigende grad at sige, at vi skal lovgive os ud af det. Det går ikke. Så smuldrer det. Det gjorde sammenhængskraften også tirsdag aften i Hjørring. I hvert fald den sammenhængskraft der skulle få plakaten til at blive på væggen. Limen smuldrede, og plakaten faldt.