- Vores vaskevand renere end drikkevand i Nibe

KØLBY:Ronald Rokkedal ejer den ene af Rokkedal-familiens to kyllinge-farme i Kølby-området med en årlig produktion på adskillige hundrede tusinde, og han afviser pure anklager om miljøsvineri. - Da Nibe Kommune målte vores vaskevand for et par år siden kom eksperter til den konklusion, at det er renere end drikkevandet i Nibe, kommenterer Ronald Rokkedal. - Alt bøvlet startede allerede dengang min far Egon Rokkedal stod i spidsen. - Behrens og husbonden har protesteret lige siden de flyttede ind, og det er da en fantastisk udholdenhed, de fremviser. - Alle klager er jo blevet afvist blankt af kommunen, amtet, naturklagenævnet, det nuværende Tilsynet (tidl Tilsynsrådet red.). Dog beklager Ronald Rokkedal, at der nu skal køres husdyraffald gennem Kølby fra et nyt kyllingehus omkring halvanden kilometer fra byen på Erkilstrupvej i retning mod Lundby. - For at få lov til den nye produktion uden for byen kræver myndighederne, at vi spreder møget på et område tættere på Kølby fremfor på en mark lige ved siden af det nye kyllingehus. - Det er da noget løjerligt noget, og ikke med vores gode vilje. - Det kan jo ikke undgås, at læssene ind imellem drysser en smule. - Hvorfor dog ligge så mange hindringer i vejen for os, der er tossede nok til, at forsøge, at leve af landbrug. Under den orkanagtige storm sidste år væltede to af Rokkedals kyllingehuse, og efter diverse tovtrækkerier, bliver de nu erstattet med det nye mellem Kølby og Lundby, og endnu et ved Vaar uden for Kølby. Amtet afviser et tredje ved Vaar med den begrundelse, at produktionen ville true noget af floraen på et engareal. Ronald Rokkedal er nu ved helt at udfase kyllinge-produktionen i selve Kølby, og det samme er hans bror Laurits, der driver kyllingefarm sammen med sin søn, Mark.