Vorupør børnehus en succes

Landsbymodellen er bevis for, at Thisted Kommune får meget ud af pengene VORUPØR: Nu, hvor nogle politikere i Thisted Byråd er på vej til at afsige en dødsdom over Vorupør Skole - og andre små landsbyskoler - er borgerne i kystbyen ikke parat til at lægge børnehuset på blokken uden en retfærdig rettergang. Deres forsvarstale handler om en succeshistorie. Om et hus, hvor det samme personale følger børnene lige fra et-års alderen til konfirmationsalderen. - Vi er en enhed, hvor vores børn starter i vuggestue med en børnegruppe i alderen fra 1-3 år, med bleskift, sutteflaske og erstatning for forældre, siger Tonny Sørensen, formand for Vorupør Børnehus’ bestyrelse. Børnehuset træder i stedet for dagplejen, som nu er nedlagt. Efter 3 års alderen siver børnene over i børnehaven, hvor der tages hånd om pasning, pædagogik og begyndende indlæring. I ugen, hvor børnene fylder 6 år, glider de så ind i skolen, hvor de starter i Børnehaveklasse. Her går de sammen i en indskolingsgruppe, hvilken indeholder børnehaveklasse, 1. og 2. klasse. Efter 2. klasse rykkes eleverne op i 3. klasse, og dernæst 4. - 5. - 6. og 7. klasse på normal vis. - I vores børnehus har ligeledes skolefritidsordningen til huse, i hvilken vore elever til og med 4. klasse kan opholde sig, til de vender næsen hjem til forældrene. Vorupør Skole- og Børnehus med vuggestue, børnehave, skole med glidende skolestart og SFO - med andre ord en multi-institution, siger Tonny Sørensen. - Vi har ikke skyklapper på, og dermed er vi ikke bange for forandringer, men denne indstilling fra udvalget er ikke brugbar. Vi har konstant i de sidste 10 år lavet selvbestaltede forandringer i den grad, vi har ment det var nødvendigt, siger bestyrelsesformanden. Tonny Sørensen peger på, at børnehuset yderligere er et uundværligt samlingspunkt for byen i det daglige. Der laves mad, spilles badminton, laves gymnastik og holdes møder for alle foreninger og befolkningsgrupper. - Skolen i lokalsamfundet har kæmpemæssig betydning, siger han. - Det er derfor ikke forståeligt at børne-, familie- og kulturvalget indstiller til byrådet, at prisen pr. elev skal stige med 1000 for at nå op til det undervisningsmæssige gennemsnit, i den nye nordjyske region. Dette sker vel at mærke på bekostning af syv skoler, som foreslås lukket. - Man indstiller til byrådet, at man får for lidt ud af pengene, som prisen er nu. - Vi mener nu, at man får rigtig meget ud af pengene, når man kan gøre det 1000 kroner billigere og får opfyldt kravene. Vi ved, at vi passer og underviser vores børn og elever, sådan at alle minimumssatser er godt og vel overholdt, og samtidig til en billig pris. - Der er ingen, der forstår, at der skal lukkes skoler for at finansiere en merudgift til pædagogikken i større perspektiv, da det fungerer udmærket i det nuværende, siger Tonny Sørensen. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk