Skolevæsen

Vorupør Skole skrumper næste år

Manglende elever i 5. kl. betyder flytning af 6. kl. fra Vorupør til Sjørring til august, mens Hundborg Skole beholder alle trin til og med 6. kl.

Vorupør skole tilbyder næste år undervisning på 0.-4. klassetrin. Forældrene til de ældste børn ønsker at flytte dem til Sjørring. Arkivfoto

Vorupør skole tilbyder næste år undervisning på 0.-4. klassetrin. Forældrene til de ældste børn ønsker at flytte dem til Sjørring. Arkivfoto

Sammenlægningsudvalget for skolerne i Vorupør, Hundborg og Sjørring har nu fastlagt den endelige skolestruktur i distriktet, der har Sjørring som hovedskole. Skoleleder Per Dahm, Sjørring, siger, at der som følge af byrådets beslutning om flytning af 7. klasserne fra Hundborg og Vorupør, har været drøftelser af, hvor mange klassetrin, der skal undervises i på de små skoler fremover. - Vi har arbejdet på at fastholde undervisning til og med 6. klasse, idet byrådet jo også besluttede, at vi skulle have midlerne til det. For Hundborg Skoles vedkommende er sagen klar. Der bliver undervisning fra 0.-6. klasse fra august. Men i Vorupør gør et særligt forhold sig gældende for næste skoleår. Der er nemlig slet ingen elever på 5. årgang, hvilket betyder, at 6. klasse "ville komme til at flagre", som Per Dahm formulerer det. - Vi havde foreslået et samarbejde mellem de to 6. klasser i Vorupør og Hundborg, men da vi holdt forældremøde, sagde otte ud af to forældrepar, at de hellere ville have, at børnene kom til Sjørring med det samme, fortæller Per Dahm. Dette ønske har sammenlægningsudvalget taget til efterretning, hvilket betyder, at der i det kommende skoleår bliver undervisning fra 0.-4. klasse i Vorupør. Målet er fortsat, at der i både Vorupør og Hundborg skal være undervisning for 0.-6. klasse. Læs mere i Thisted Dagblads onsdagsudgave