Voxpop

Spørgsmål: Hvordan kan vi blive bedre til at fastholde de ældre på arbejdsmarkedet? Thomas Adelskov, arbejdsmarkedsordfører (S) Der er to ting, vi skal fokusere på. For det første at undgå at nedslide medarbejderne, så vi undgår meget af sygefraværet og udstødning af arbejdspladspladsen. Derudover skal vi i langt højere grad tænke en mere glidende overgang fra arbejdsmarked til tilbagetrækning. Derfor har vi foreslået, at man skal kunne tjene op til 60.000 kroner, før det modregnes i efterlønnen, så man ikke behøver at forlade arbejdsmarkedet fra den ene dag til den. Ole Sohn, 'vikarierende' arbejdsmarkedsordfører (SF) Det er helt oplagt at arbejdsgiverne skal blive bedre til at lave seniornedtrapningsordninger, således at man kan tilrettelægge et arbejdsliv, hvor man ikke behøver at gå direkte fra 37 til nul timer om ugen. Hvis man gør brug af efterlønsordningen, gør man det stor set altid fuld tid, fordi det er så besværligt at lave fleksible ordninger i dag. Derfor skal vi også have gjort efterlønnen mere fleksibel. Man kunne for eksempel lave en deltids-efterlønsordning, hvor man kunne arbejde 2-3 dage om ugen og få supplerende efterløn. Men arbejdsgiverne skal også blive bedre til at sikre, at man hele tiden efteruddanner også ældre medarbejdere. Jens Vibjerg, arbejdsmarkedsordfører (V) Det vigtigste er, at man ude på den enkelte arbejdsplads er indstillet på at tage de hensyn, som de ældre medarbejdere ønsker for at blive. Der er ingen tvivl om, at det betyder meget, at de ældre føler, det er meningsfyldt at gå på arbejde, at de har indlfydelse, kan få fleksible arbejdstider eller nedsat tid, så de kan bruge nogle år på at gå fra arbejdsmarkedet. Der er efterlønnen jo indrettet meget fleksibelt. Jeg tror, mange ikke har forstået de muligheder, der ligger i den, for man kan godt kombinere arbejde og efterløn. Og det skal udnyttes meget mere, så man kan trappe ud af arbejdsmarkedet. Socialdemokraternes model trækker folk ud af arbejdsmarkedet, for mange af dem, der i dag arbejder fuld tid, vil tjene penge på at gå på efterløn. Knud Kristensen(K) Jeg synes, erfterlønnen er et problem, fordi du skal vælge at gå som 60-årig. Jeg kender mange som går, selv om de godt ville tage et par år ekstra. I 2016 vil vi ifølge tallene have færre, der tiltræde arbejdsmarkedet, end der går fra. Derfor er vi nødt til at ændre på efterlønnen, for ellers skal vi blot importere østeuropæisk arbejdskraft. Den skal gøres mere fleksibel, sådan at det ikke koster noget at tage et arbejde. Arbejder du for eksempel to-tre dage om ugen, må du ikke blive trukket mere end du tjener. Bent Bøgsted (DF) Det kan vi ved, at arbejdsgiverne bliver bedre til at drage omsorg om deres seniormedarbejder. Jeg hører mange steder, at seniorer føler sig presset ud af arbmarkedet, også selvom der er mangle på arbejdskart.Det er også dem der står forrest i køen, når der er problemer med nedskæringer. En væsentlig årsag er en manglende seniorpolitik. Derfor tror jeg ikke rigtig på den her tese om, at det er efterlønnen, der skubber folk ud af arbejdsmarkedet. Rigtig mange vil gerne blive, hvis bare arbejdsgiverne vil bruge dem.