Voxpop

Spørgsmål: 1. Hvor skal der lettes? 2. Hvem får glæde af det? 3. Hvor skal pengene komme fra 4. Hvad er jeres grundliggende skatteideologi Skatteordfører, Charlotte Dyremose (K) Præsentation: Vores primære politik er en fjernelse af mellemskatten. Udgangspunktet er, at skattelettelser skal skabe vækst i samfundet og give folk lyst til at arbejde. 1. Først mellemskatten og på længere sigt sænke topskatten 2. Det skal komme alle dem til gode, der vil gøre en ekstra indsats for vores samfund. Ni ud af ti betaler mellemskat, og det er derfor, at vi vil fjerne den. 3. Vi arbejder i regeringen for at skabe et økonomisk råderum. Det kan komme mange steder fra, for eksempel ved besparelser, privatiseringer og omlægninger. 4. Vi ønsker lavere og enklere skatter på en lang række områder. Først og fremmest på den personlige indkomst, så det kan betale sig at arbejde og på længere sigt på bil- og ejendomsbeskatning, og vi så også gerne en lavere moms. Skatteordfører, Jacob Buksti (S) Præsentation: - Vi vil sænke personskatterne og samtidig sikre velfærdssamfundet i fremtiden 1. Afskaffe bundskatten og mellemskatten og hæve grænsen for topskat, så halvdelen af dem, der i dag betaler topskat, undgår den. Vi vil også indføre beskæftigelsesfradrag for de lavest lønnede. 2. Det vil primært komme lav- og mellem-indkomster til gode, og dem der kommer i arbejde. Det er den typiske LO-familie, som bliver fri for at betale topskat. 3. Vi vil over otte år indføre en arbejdsgiverafgift på ti procent, så virksomhederne er med til at finansiere velfærdssamfundet. Vi vil genoplive ejendomsværdibeskatningen, så dem der sidder i store huse kommer til at bidrage. Vi vil indtægtsgraduere fradragene. Først beskæftigelsesfradraget og derefter fradrag til fagforening, befordring osv. Desuden vil vi indføre mere effektiv skattekontrol for at undgå snyd. 4. Vi fastholder, at man skal betale skat efter evne. Vi skal sikre, at der sker en skattemæssig udligning af indtægtsforskellene, så der sker en retfærdig behandling. Vi ønsker en effektiv beskatning af de samfundsskabte værdier, så vi sikrer en robust finansiering af velfærdssamfundet i fremtiden. Skatteordfører, Anders Samuelsen (R) Præsentation: Vi vil skabe et gennemskueligt skattesystem, hvor man sænker skatten på arbejde med fem procent. 1. Vores fokus er på den indtægtsgruppe, som ligger mellem 180.000- 339.000 kr., altså mellemindkomstgruppen. Derfor vil vi fjerne bundskatten, halvere mellemskatten og hæve grænsen for, hvornår man betaler topskat. 2. Det gavner langt de fleste på arbejdsmarkedet og især den almindelige lønmodtager. 3. Vi vil fjerne særordninger for erhvervslivet, såsom produktudviklingsstøtte m.m. Desuden vil vi lave offentlige besparelser og omlægninger, så vi skaber en mere gennemskuelig offentlig administration. Samtidig vil vi lade udgifter, som ejendomsværdibeskatningen, stige med inflationen. 4. Lavere skat på arbejde, og et mere retfærdigt skattesystem, som belønner dem, der yder til velfærdsstaten. Og så må profilen godt være en anelse grønnere. Skatteordfører, Morten Homann (SF) Præsentation: Vi skal have skatteindtægter, så vi kan forbedre velfærdssamfundet, og folk med lave og mellem indkomster skal have skattelettelser, der kan mærkes. 1. Der skal lettes på de lave indkomster. Regeringen har været i gang med at lette i toppen, og nu siger vi, at det er tid til at lette i bunden. 2. Det skal kunne mærkes både hos folk på overførselsindkomster, som studerende og arbejdsløse, men også hos ganske almindelige børnefamilier, som skolelærere og sygeplejesker. 3. Pengene skal komme fra dem med de store indkomster og store ejendomme samt fra de multinationale selskaber, der ikke betaler skat. 4. Det er vigtigt, at skattesystemet kan finansiere velfærdsstaten, men det tjener også det formål at fordele goderne og skabe retfærdighed. Skatteordfører, Peter Christensen (V) Præsentation: Vi skal forsøge at skaffe råderum til at sænke skatten i 2004 1. Det er overvejelser, som vi ikke er færdige med, men det er fornuftigt at få så stort et arbejdsudbud som muligt for pengene. 2. Skattelettelser skal målrettes folk på arbejdsmarkedet. 3. Forudsætningen er undersøgelsen af det økonomiske råderum, så det finder vi ud af i løbet af januar. 4. Det skal kunne betale sig at arbejde. Politisk ordfører, Kristian Thulesen Dahl (DF) Præsentation: Vi skal for det første holde fast i skattestoppet og for det andet have sænket skatten på arbejde. 1. Der skal lettes så to hensyn varetages. Der skal være social retfærdighed, så skatten skal lettes i bunden. Arbejdsudbuddet skal vokse, så der kan også lettes for andre end de lavtlønnede. 2. Det ville være en fordel for alle, hvis det altid kan betale sig at arbejde. 3. Vi har ikke lovet guld og grønne skove. Det er finansieringen, der er et svære, og derfor har vi været varsomme med at love skattelettelser. De skal være finansierede. 4. De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Skattesystemet skal finansiere velfærden, og så skal det kunne betale sig at arbejde.