Vrå Højskole lukningstruet

Flere år med stort underskud kan koste 15 stillinger på Vrå Højskole.

Vrå Højskole mangler elever - og dermed også penge. Det kan koste højskolen livet.               Foto: Hans Ravn

Vrå Højskole mangler elever - og dermed også penge. Det kan koste højskolen livet. Foto: Hans Ravn

Fire år med underskud truer nu Vrå Højskole så voldsomt på livet, at formanden for bestyrelsen, Lisbeth Baggesen, erkender, at højskolen risikerer at lukke i løbet af meget kort tid. Sidste år blev underskuddet 1,6 mio. kr., mens det de foregående år har ligget omkring halvanden million. Og højskolen ved allerede nu, at også 2006 bliver et år med røde tal i regnskabet. - Det er meget kritisk i øjeblikket, siger Lisbeth Baggesen, som forventer at holde møde med højskolens pengeinstitut, Sparekassen Vendsyssel, i løbet af kort tid. - Her vil det vise sig, om vores kreditorer og pengeinstitut tror på vores fremtid. Gør de ikke det, risikerer vi at lukke meget hurtigt, siger hun. Kinesiske kursister Højskolen har i adskillige år forsøgt at tilbyde både nye kurser samt tilbyde gratis undervisning de første måneder af et forløb. Desuden satsede højskolen meget på kinesiske kursister sidste år. - Men det gik i sig selv. Omkring sommerferien var der simpelthen ikke flere kinesere, der ville til Vrå, så det projekt kom til at give et stort underskud, siger Lisbet Baggesen. Oven i de overordnede problemer med at få højskolen til at fungere som en forretning fik bestyrelsen en slem forskrækkelse først på året. Her opdagede man nemlig, at der stort set ikke var bogført bilag i hele 2005. - Men vi har jo hele tiden vidst, at skolens økonomi var meget dårlig, og den manglende bogføring har ikke betydet noget i den sammenhæng. Og der er heller ikke foregået noget ulovligt, siger Lisbeth Baggesen. Forretningsføreren er nu afskediget, og højskolens revisor har forlængst fået styr på bogføringen af 2005. - Vi har endnu ikke det fulde overblik over 2006, og først når det er helt på plads, holder vi møde med sparekassen. - Men vi ved helt sikkert, at der ikke bliver overskud i år, siger Lisbeth Baggesen.