Vrå satser på korte kurser

Vrå Højskole er en af de højskoler, der har skruet markant op for antallet af de korte kurser på en eller to ugers varighed.

Og det er en satsning, der er lykkedes, fortæller forstander Pia Schnoor. - Det går rigtig godt, siger hun. Hele foråret har alle pladser været besat på de male- og tegningskurser, højskolen har udbudt, og både sommerens og efterårets kurser er ved at være fyldt godt op. Indtil videre har det fortrinsvis været danske kursister over 50 år, der har valfartet til højskolens korte kurser. Men det vil Pia Schnoor gerne ændre på. - Vi satser på at få flere norske og svenske kursister, så efter sommerferien vil vi deltage i norske og svenske messer for at få fat i dem i gen. Førhen har vi haft en del kursister fra de lande, siger hun. Og den faste ruteflyvning mellem Aalborg og London kan komme ind i billedet. Der er mange gode kræfter, der arbejder på at få flere englændere til Nordjylland, og Pia Schnoor fortæller, at man på højskolen har drøftet muligheden af at komme med på den vogn. I Visit Danmark kalder administrerende direktør Dorte Kiilerich planerne på Vrå Højskole for fremragende. - Højskolerne er noget, Danmark er god til, og noget af det vi gerne vil fortælle om i udlandet. Højskolerne er en god historie, siger hun. Hendes råd er, at man fra Vrå Højskoles side henvender sig til Visit Nordjylland og på den måde kommer med i hele den markedsføringspakke, der sælger Nordjylland til vores nabolande. Hun er også klar til at hjælpe de danske højskoler med at sælge korte kurser til udenlandske turister, hvis der opstår et netværk af højskoler over hele landet, der vil satse på denne måde at drive højskole. - Vi markedsfører temaferier i Danmark som f.eks. campingferie, slots- og herregårdsferie, cykelferie, så hvorfor ikke begynde at markedsføre højskoleferie, spørger hun. For Vrå Højskole er de korte kurser blevet en vigtig indtægtskilde. - Vi skal gerne have en konstant, høj belægning for at kunne vedligeholde bygningerne og have et fast personale, siger Pia Schnoor. Højskolen har stadigvæk de lange, traditionelle kurser, som mange forbinder med ”en rigtig højskole”. Men de to ting behøver ikke at stå i vejen for hinanden. Pia Schnoor ser det som en fordel, at kursister fra forskellige generationer mødes om højskolelivet. - Jeg tror egentlig, at deltagerne på vores lange kurser har godt af, at der også kommer andre impulser ind på højskolen, siger hun.