Eksplosionsulykker

Vrag- undersøgelse trækker ud

Søfartsstyrelsen skal om bord på "Sierksdorf" for at undersøge skaderne

AALBORG:Søfartsstyrelsens Opklaringsenhed venter på, at "Sierksdorf" bliver hævet. Så snart skibsvraget dukker op til overfladen i Limfjorden, skal det undersøges nærmere, oplyser K. Skaareberg Eriksen fra opklaringsenheden. Samme dag skibet eksploderede - 2. december - ud for Aalborg Portlands kajanlæg, sendte Søfartsstyrelsen folk til byen. Skibets besætning blev samme aften afhørt på politigården, men selve vraget har opklaringsenheden ikke haft lejlighed til at kigge nærmere på, fordi skibet gik til bunds et par timer efter eksplosionen. Søfartsstyrelsen er desuden ikke færdig med undersøgelserne i Tyskland og Holland, og opklaringen omfatter en række aktører. I Tyskland retter interessen sig mod rederiet Meerpahl & Meyer GmbH, der ejer "Sierksdorf". Og i samme land skal den danske opklaringsenhed stille spørgsmål til firmaet ALSA GmbH, der formelt set ejer lasten af oxyton, der gik til bunds med "Sierksdorf". Lasten af oxyton blev udskibet fra Rotterdam, og derfor skal den danske opklaringsenhed også omkring det hollandske stevedore-firma. Dagen efter ulykken blev hændelsen indberettet til flaglandet, den caraibiske østat Antigua og Barbuda, og selv om de fleste danskere formentlig har svært ved at udpege øerne på en globus, kører samarbejdet med de stedlige myndigheder fortrinligt, siger K. Skaareberg Eriksen fra Søfartsstyrelsen. Men rækken af aktører rummer også en række forsikringsselskaber og deres advokatfirmaer. Derfor tager en del tid, før undersøgelsen er i hus, bemærker han. Selv om den endelige ulykkesrapport lader vente på sig, har opklaringsenheden i en foreløbig redegørelse fastslået, at den kraftige eksplosion skyldtes en højeksplosiv atmosfære i skibets lastrum og hydraulikrum. Atmosfæren blev antændt af en elektrisk gnist ved enten startkontakten eller ved en gnist frembragt i en el-motor til pumpen.