Hjørring

Vraget formand efterlader kaos SID TRANSPORT: Sagsmapper med personlige oplysninger fjernet ved formandsskifte

HJØRRING:10. august kunne man i NORDJYSKE læse, hvorledes Bjarne Mørck Larsen - indtil da formand for SiD Transport, dagen i forvejen var blevet væltet på en ekstraordinær generalforsamling. Forud for generalforsamlingen havde bestyrelsens ti medlemmer stillet deres mandater til rådighed, og det tilbud lod SiD’erne ikke gå fra sig. De skiftede ud i toppen af kransekagen. Fem nye ansigter blev placeret i bestyrelsen, og efter at de nu har fundet sig til rette, er noget, der minder om kaotiske forhold i fagbevægelsen, blevet afdækket. Mandag efter den begivenhedsrige generalforsamling mødte den nyvalgte formand for SiD Transport, Jørgen Jørgensen, op til sin første arbejdsdag. Her blev han af personalet orienteret om, at ét af medlemmernes sag om torsdagen skulle behandles i arbejdsretten. Efterfølgende ville Jørgen Jørgensen sammen med kontorpersonalet finde den pågældende klients sagsmappe, men her ventede der en slem overraskelse. Det viste sig nemlig, at samtlige af afdelingens faglige sager var blevet fjernet. Der blev derpå taget kontakt til det pågældende medlem, som oplyste, at han havde fået samtlige papirer tilsendt af Bjarne Mørck Larsen. Sagsmapper fjernet Den vragede formand, Bjarne Mørck Larsen, havde altså tilsyneladende taget alle sagsmapperne med hjem, og den nyvalgte bestyrelse havde dermed intet overblik over, hvor langt sagerne var kommet i sagsbehandlingen, og hvor mange sager det drejede sig om. - De ansatte havde kendskab til flere sager, som der ikke var papirer på, og så fandt vi jo ud af, at noget var ravruskende galt, siger Jørgen Jørgensen. Kort efter blev SiD’s distrikssekretær i Nordjyllands Amt, Leif Hansen, kontaktet. Han aflagde efterfølgende afdelingen i Hjørring et besøg for at få overblik over situationens omfang. Ved ankomsten til Hjørring tog Leif Hansen kontakt til Bjarne Mørck Larsen, og her oplyste den vragede formand, at han ganske rigtigt havde sendt sagerne ud til de medlemmer, som de faglige sager omhandlede, og at han i øvrigt ikke ønskede at møde op for at drøfte sagen yderligere. Den nyvalgte formand for SiD Transport, Jørgen Jørgensen, er træt af sagen, men han kan overfor NORDJYSKE bekræfte det beskrevne hændelsesforløb. Sager rekonstrueres En stor del af tiden siden formandsskiftet har altså været præget af kaos i SiD Transports afdeling i Hjørring. Hovedparten af den ny-valgte formand Jørgen Jørgensens arbejdstid har således været brugt på at genskabe medlemmernes sagsmapper. I den forbindelse sender Jørgen Jørgensen en stor tak til distrikssekretæren Leif Hansen. Uden hjælp fra distriktskontoret i Nordjyllands Amt havde tingene set værre ud, end de er nu, fortæller han. - Vi har fået rekonstrueret sagerne, men alle korrespondencerne, de er forsvundet, siger Jørgen Jørgensen.