Lokalpolitik

Vraget viceborgmester for nye S-vedtægter

- Jeg vil stadig arbejde til gavn for Sæby Kommune og det gode samarbejde i byrådet

THORSHØJ:I forbindelse med den tunge beslutning om efter 40 års medlemsskab at udmelde sig af partiet, foreslår viceborgmester Erling Thomsen Socialdemokratiets vedtægtsparagraffer om udelukkelse ændret. Han har sendt en kopi af sin udmeldelse til partiets forretningsudvalg iKøbenhavn. Her opfordrer han til, at forretningsudvalget tager initiativ til, at der bliver strammet op på vedtægterne. Forslaget Til partiets forretningsudvalg skriver han således: "Må det være mig tilladt - som min sidste indsats i Socialdemokratiet - at opfordre til, at der strammes op på partiets vedtægter, således at det ikke fortsat vil være muligt for de enkelte partiforeningers bestyrelser at håndplukke repræsentanter, der har samme synspunkter i kontroversielle enkeltsager som de selv, til ekstraordinære generalforsamlinger i Fællesledelsen. Om det har været tilfældet i den aktuelle sag vides ikke, men man må erkende, at noget sådan er muligt - i hvert fald sådan som vedtægterne blev tolket på den ekstraordinære generalforsamling den 30. august". Tilfreds med S-politik I sin udmeldelse understreger Erling Thomsen i øvrigt, at den ikke skyldes utilfredshed med partiets landspolitiske linie generelt, "men", som han skriver, "ene og alene det forhold, at byrådsgruppens flertal og den ekstraordinære generalforsamling i Fællesledelsen den 30. august har besluttet at udelukke mig fra byrådsgruppen". S-klimaet Det lokale repræsentantskabs beslutning i mandags om at udelukke Erling Thomsen er efter Socialdemokratiets vedtægter først gyldigt, når den er godkendt i partiets forretningsudvalg. Efter at Erling Thomsen nu selv skriftligt har udmeldt sig, er han indforstået med, at udelukkelsessagen ikke behandles i partiets forretningsudvalg. - Selv om forretningsudvalget uden tvivl består af fornuftige og rettænkende medlemmer, så ville der - uanset om det ville være kommet til en anden afgørelse end S-byrådsgruppen og Fællesledelsen - ikke kunne skabes et fornuftigt klima i den socialdemokratiske byrådsgruppe efter de seneste begivenheder, siger Erling Thomsen. Det begrunder han i sin skriftlige udmeldelse således: "Især efter at gruppeformanden på generalforsamlingen bekendtgjorde, at den udmeldte begrundelse for ønsket om min udelukkelse ikke var den egentlige begrundelse, men en ganske anden, som jeg ikke var gjort bekendt med - og derfor ingen mulighed har haft for at rette op på". Løsgænger Efter sin udmeldelse fortsætter Erling Thomsen som løsgænger i Sæby Byråd. - Jeg vil, siger han, som byrådsmedlem og bl. a. første viceborgmester og økonomiudvalgsmedlem fortsat bestræbe mig på så ansvarsbevidst og seriøst, det er er mig muligt, at arbejde til gavn for Sæby Kommune og ikke mindst for det gode samarbejde, som det er lykkedes for det samlede byråd at skabe i indeværende byrådsperiode. - Det er et samarbejde, som er jeg glad for og fortsat vil være en 21. del af. For det har bevist sin værdi ved gode resultater, fremgang og positiv udvikling i kommunen, slutter Erling Thomsen.