Vrede Gjøl-borgere går til Folketinget

Lukning af biblioteksfilial på Gjøl medfører nu flere spørgsmål til kulturminister Brian Mikkelsen

GJØL:Lukningen af biblioteksfilialen på Gjøl fører nu til, at biblioteksloven tages op på højeste, politiske plan. En gruppe Gjøl-borgere har henvendt sig til Folketingets kulturudvalg, og det har fået udvalgsmedlem Vibeke Grave (S) til at stille yderligere spørgsmål til kulturminister Brian Mikkelsen (K). Hun vil blandt andet vide, om der findes minimumsregler for den biblioteksydelse, som kommunerne skal yde over for borgerne. Vibeke Grave henviser direkte til Jammerbugt Kommune, hvor syv filialer er blevet lukket. I dag er der kun biblioteker i de fire hovedbyer Aabybro, Pandrup, Fjerritslev og Brovst. Vibeke Grave kalder bibliotekslovens paragraf om kommunernes forpligtelser meget løst formuleret. - Det har blandt andet medført, at blot en tredjedel af borgerne i Jammerbugt Kommune har bibliotekstilbud i nærmiljøet, skriver hun i sin begrundelse for at stille spørgsmål til ministeren. Gruppen til Bevarelse af Gjøl Bibliotek er begejstret for, at en folketingspolitiker har reageret på deres henvendelse. - Det er rigtig dejligt, at det bliver taget op på grund af vores henvendelse, og nu venter vi spændt på svaret fra ministeren, siger Jeanette Nørlev fra gruppen. Hun håber, at der hermed kommer fokus på behovet for en stramning af loven. - Vi synes, det er problematisk, at loven er meget løst formuleret, fordi det reelt betyder, at vi faktisk ingen lovsikrede rettigheder har på dette væsentlige område, siger Jeanette Nørlev. I henvendelsen til Folketinget skriver Gjøl-gruppen, at formuleringerne i loven er så bløde, at det ”i praksis er helt uden indhold”. Og så kaldes det et gummibegreb, at en kommunalbestyrelse ”så vidt muligt” skal leve op til formuleringer i loven. - I de kommuner, hvor der er velvilje til at sikre borgerne en ordentlig biblioteksbetjening, er en sådan lovformulering udmærket. Problemet er netop de tilfælde, hvor der ikke er politisk velvilje til at yde alle borgere i kommunen en service på området, skriver Gjøl-gruppen. Der bør være et sæt minimumsregler, mener gruppen, og Vibeke Grave har taget sagen et skridt videre. Hun spørger også, om ministeren mener, at Folketinget har et medansvar for at sikre minimumskrav for biblioteksydelser til borgerne.