Buskørsel

Vrede langs Skagensbanen

- NJ's passagertal passer ikke, siger beboerne, der vil bevare busdrift og stoppesteder

NAPSTJÆRT:Fire passagerer om dagen. Så få benytter i snit trinbrættet i Napstjært. Det oplyser direktør i Nordjyske Jernbaner (NJ) Preben Vestergaard. - Vores togchauffører tæller hver eneste dag, hvor mange der stiger af og på ved de enkelte stoppesteder. Det er det bedste grundlag for en præcis tælling, siger jernbanedirektøren. Men tallene passer ikke, hævder en række beboere i området. Beboerne er oprørte over, at NJ vil nedlægge stoppestederne i Napstjært, Højen (Gl. Skagen) og trinbrættet på Apholmen samt standse al busdrift mellem Skagen og Frederikshavn. - Alene her i området omkring Napstjærtgård er der syv børn, som hver dag tager toget til skole i Frederikshavn. Derudover er der fire børn, som tager toget til Jerup Skole, idet børn over 4. klasse ikke må køre med skolebussen, fortæller John Larsen, en af de berørte beboere. Han forudser, at børnene bliver isoleret og afskåret fra de muligheder, andre børn har, hvis NJ's planer realiseres. Mange sommerhuse Sommerhusejerne langs jernbanen føler sig også klemt af NJ's planer om at nedlægge stoppesteder og busdriften. - Det er pjattet, at man ikke kan tage hensyn til de mange beboere i området, blot fordi det tager tre minutter, hvis toget skal standse ved Napstjært, siger Børge Rasmussen. Han er formand for Napstjært Vejlaug, der repræsenteret ca. 70 sommerhusejere. - Når vi skal handle, går vi op til vejen og tager bussen til Aalbæk, og mange tager toget herud, specielt om sommeren. Nedlægger man trinbrættet, må man stå af i Jerup eller i Aalbæk og hvad så, spørger Børge Rasmussen. Troede det var en joke Busdriften mellem Skagen og Fredeirkshavn nedlægges ifølge NJ's planer fra årsskiftet 2004-2005.. - Jeg troede, det var en joke, da buschaufførerne første gang fortalte mig det, siger Erik Brinch Christensen. Han er 76 år og har sommerhus i Sørrig syd for Aalbæk. For tre år siden fik han problemer med balanceevnen og mistede kørekortet. - I dag tager jeg bussen frem og tilbage mellem vores lejlighed i Frederikshavn og sommerhuset, hvor vi bor størstedelen af året. fortæller Erik Brinch. De daglige indkøb foretages som regel i Aalbæk. - Nogle gange tager jeg cyklen med bussen og cykler tilbage til sommerhuset, men bussen forsvinder får vi et problem, siger Erik Birch. Han har bedt om aktindsigt hos Nordjyske Jernbaner, men fik det svar, at et aktieselskab ikke behøver udlevere fortroligt materiale til offentligheden. - Det kan ikke være rigtigt. Hvis amtet ejer hovedparten af aktierne, kan man vel ikke dække sig under den forklaring, siger Erik Brinch, som vil drøfte sagen med Skagens borgmester. Erik Birch er formand for Sørrig Ejerlaug, en grundejerforening med 39 sommerhusejere. - Og vi er mange, der kommer i klemme. Ældre mennesker, der er dårlige til bens. Men det er man måske ligeglade med, spørger Erik Birch. Preben Vestergaard indbyder de utilfredse lodsejere til et møde og lover, at han vil lytte til alle de argumenter, der kommer frem.