Vrede naboer går til klagenævn

Udsigten til graveri tæt ved ejendomme i Jetsmark får fire lodsejere til at gå til Naturklagenævnet

René Fagerstrøm får grusgravningen tæt på sin matrikel, hvis det går, som hans andre naboer frygter. 45 meter er der fra det planlagte graveområde i baggrunden til hans ejendom, som han og hustruen Esther Studstrup købte i 1996 - netop i den overbevisning, at marken bag ham ville blive ved med at være mark. Arkivfoto: Martin Damgård

René Fagerstrøm får grusgravningen tæt på sin matrikel, hvis det går, som hans andre naboer frygter. 45 meter er der fra det planlagte graveområde i baggrunden til hans ejendom, som han og hustruen Esther Studstrup købte i 1996 - netop i den overbevisning, at marken bag ham ville blive ved med at være mark. Arkivfoto: Martin Damgård

Det bliver ikke med naboernes gode vilje, at de store skovle tages i brug i Jetsmark, hvor Region Nordjylland har vedtaget at udlægge et nyt råstofområde nord for det nuværende graveområde. Nu har naboerne klaget til Naturklagenævnet over planen, efter at regionsrådet i december vedtog den samlede råstofplan for Nordjylland, hvor området ved Lundergaardvej er taget med, trods massive protester i høringsfasen. Naboerne henviser til en sag, som blev behandlet af Naturklagenævnet i 2005, og som de mener ligner sagen fra Jetsmark. Her afviste nævnet at tillade råstofgravning i et landbrugsområde med drikkevandsinteresser, selv om det var et naboområde til en eksisterende grusgrav. Argumentet var, at det lå uden for det regionale råstofområde, og det vil naboerne i Jetsmark blive ved med at kæmpe for, at deres nabojord også skal forblive. - Vores dagligdag vil blive uudholdelig med en grusgrav endnu tættere på end den nuværende, fremhæver de fire lodsejere, der er gået sammen om at klage til Naturklagenævnet. Usælgelig ejendom En af familierne, ægteparret Esther Studstrup og René Fagerstrøm, påpeger, at da de købte deres ejendom i 1996, var det netop i den overbevisning, at naboområdet ville blive ved med at ligge som en "helle" mellem boligen og den eksisterende grusgrav. Nu frygter de både øget støj, rystelser, udtørring af jorden og tab af ejendomsværdi. - Det nye område ligger 45 meter fra vores hus. Det betyder, at vores ejendom vil være usælgelig i mange år, frygter de. Lodsejerne henviser også til, at ejeren af den mark, der nu efter planen skal være graveområde, tidligere har fået afslag fra amt og kommune på ansøgning om at grave i området, og at Jammerbugt Kommune fortsat er i mod at området bliver til et råstofområde. Det forhindrer imidlertid ikke, at kommunen er forpligtet til at udfærdige en gravetilladelse, hvis Naturklagenævnets afgørelse går klagerne i mod.