Børnepasning

Vrede og forvirring blandt Bymarks-forældre

Tilkendegivelse om interesse blev tolket som ”ja” til at melde barnet i spiregruppe på Bymarkskolen

Bymarken Daginstitution - afleverer nu en gruppe af de ældste børn til ny spiregruppe på Bymarksskolen.Arkivfoto

Bymarken Daginstitution - afleverer nu en gruppe af de ældste børn til ny spiregruppe på Bymarksskolen.Arkivfoto

HOBRO:”Der er alene tale om en tilkendegivelse af, om I ønsker jeres barn optaget i spiregruppe”. Sådan formulerede pladsanvisningen i Mariagerfjord Kommune en central passus i et brev til forældre til vordende Bymarkskole-børn. Konsekvensen af den ordlyd har nu skabt vrede hos nogle forældre, som angiveligt føler sig bondefanget. At ”tilkendegivelse” angiveligt var ensbetydende med ”tilmelding” kom nemlig bag på disse forældre. I et efterfølgende svarbrev fra pladsanvisningen fik de tilkendegivende forældre nemlig besked om, at ”hermed fremsendes accepteret tilbud til førskolegruppe til dit barn”. Andetsteds i brevet fremgik, at børnene var udmeldt af børnehaven pr. 31. marts. ”Bondefangeri” - Forældrene var mildt sagt chokerede, og flere brugte udtrykket bondefangeri, siger Brian Egholm, en af de 15 forældre til stede mandag aften på et møde på Bymarkskolen, forældrene selv havde arrangeret. Selv har Brian Egholm ikke tilkendegivet ønske om at blive optaget i spiregruppen. Det havde forældre til andre 14 børn. Kun forældre til et enkelt barn har dog direkte frabedt sig en plads i spiregruppen. - Men det finder vi en løsning på, så barnet fortsætter i børnehaven, lover dagtilbudschef Jens Peter Gam. Ikke til at misforstå I mellemtiden har et andet forældrepar indmeldt deres barn, så spiregruppen på Bymarkskolen nu igen tæller 14 børn. - Nogle forældre har troet, at de første skulle tilkendegive deres interesse og derefter fik mulighed for at tilmelde sig. Kan ordlyden i brevet ikke misforstås? - Det synes jeg ikke selv. Men jeg må jo efterfølgende erkende, at nogle altså har misforstået formuleringen. Det kan måske hænge sammen med, at tilbuddet om førskoleordningen er nyt i forhold til børnehaverne nær Bymarkskolen. Men det er fjerde eller femte år, tilbuddet om førskolegrupper har været givet til Nordre Skole og Søbakkeskolen, og jeg har til dato ikke hørt om en eneeste her, som har misforstået vores brev. Derfor har ingen hos os studset over den anvendte formulering, siger Jens Peter Gam. Forældre til alt 27 kommende skolebørn er blevet spurgt om deres interesse for nat være med i en spiregruppe fra april. Halvdelen har dermed slået til. Flere kan nå det, hvis de ønsker det. Høringsberettiget? Brian Egholm vurderer, at forældre til fire af de optagede børn stadig er i tvivl om, hvorvidt børnene skal i spiregruppe. Han ser spiregrupper som en endnu serviceforringelse”. - En serviceforringelse i lighed med, at dagplejen lukker allerede klokken 13.30, siger han. Henrik Fyhn, der er bestyrelsesmedlem i Bymarken Daginstitution, er bestemt ikke tilfreds med fremgangsmåden. Forvaltningsmæssige afgørelser som spiregrupper, der indebærer, at børn med kort varsel tages ud af børnehaven, bør da ud i høring hos bestyrelse, så forældre og personale får mulighed for at ytre sig. Processen er simpelt hen gået alt for hurtig, og jeg overvejer at indbringe denne sag for tilsynsrådet eller lignende instans, varsler Henrik Fyhn.