Vrede over amtets udskydelse af vej

Amtet vil tidligst sætte vejprojektet i gang i 2004 - kommunalbestyrelsen tog voldsomt på vej

Lokalpolitik 11. september 2002 08:00

LØKKEN-VRÅ: Da kommunalbestyrelsen mandag aften var samlet, var der drøje verbale hug til Nordjyllands Amt. Kommunalpolitikerne oplever, at deres politiske kollegaer er løbet fra en aftale om medfinansiering til en tilslutningsvej til motorvejen. Repræsentanter fra Løkken-Vrå Kommune og Nordjyllands Amt havde i august møde om vejprojektet, der er udsat på ubestemt tid. Men her fik kommunen ingen konkrete vejløfter. Vreden og harmen blev ikke mindre, da borgmester Knud Rødbro mandag aften læste et brev fra Niels Kirketerp op ved mødet. Heri står der: "Udvalget for Teknik og Miljø har den 3. september 2002 behandlet en investeringsoversigt for vejanlæg, som skal indgå i amtsrådets budgetlægning for 2003. Udvalget besluttede, at forlægningen af landevej 631 skal medtages i overslagsårene 2004-06. På mødet forelå Vejdirektoratets vurdering af, at projektet gennemføres over tre år og senest skal være afsluttet 2006, hvis vejdirektoratets tilsagn om 40 procent medfinansiering skal stå ved magt." Brevet er underskrevet af gårdejer Niels Kristian Kirketerp (V), der er formand for amtets teknik og miljøudvalg. Springer fra aftale Reelt betyder udvalgets melding, at vejprojektet tidligst kan sættes i gang i 2004 - men det forudsætter, at amtets politikere bevilger pengene, når de om et år skal lægge budget for 2004. De samlede anlægsudgifter til forlægning af Vråvej er 10,5 mio. kroner, og udgifterne fordeler sig med 40 pct. til Vejdirektoratet, otte pct. til Hjørring Kommune, 12 pct. til Løkken-Vrå Kommune og 40 pct. til Nordjyllands Amt. Knud Rødbro oplyste på mandagens møde, at Hjørring Kommune indtil videre holder fast ved bevillingen. Det samme gør vejdirektoratet. - Er amtet ikke bundet af en aftale mellem fire parter. Kan amtet bare springe fra en aftale, spurgte Benny Stenkær (V). - Jeg synes også, det er underligt, men når begrundelsen er økonomi, kan amtet godt undlade af bevilge pengene, svarede Knud Rødbro. - Jeg troede, en aftale er en aftale - men det er den åbenbart ikke. Det er en mærkværdig aftale, når amtet ikke er bundet af den. Det er ufatteligt, at man udtager vejen i et samlet vejprojekt - de andre kommuner har ikke haft problemer med at få tilslutningsveje, konstaterede Benny Stenkær (V). Og Birthe Andersen (V) supplerede: - Det er en forskelsbehandling af kommunerne, der vil noget. Det kan amtet ikke være bekendt. Jeg vil opfordre til, at man kontakter vores samarbejdspartnere i VUR for at presse amtet. De kommunale politikere konstaterede, at eksempelvis Brønderslev Kommune har fået to tilslutningsveje til motorvejen. Utroværdigt Formanden for kommunens tekniske udvalg, Kim Bach (fællesliste), kaldte amtet for en utroværdig samarbejdspartner i vejsagen. .- Og med den attitude, der her er lagt for dagen, kan det ikke gå hurtigt nok med at få nedlagt amterne, sagde Kim Bach, og tilføjede: - Det her er under al kritik. Harmen over det udsatte vejprojekt var også til at få øje på i den socialdemokratiske gruppe. - Det er mærkeligt, at man begynder at lave motorvej til Hirtshals samtidig med, at man har et hængeparti her. Det er jeg bitter over, sagde Niels Christiansen (S). Og hans partifælle Henning Jensen supplerede: - Jeg harmes dybt over, at amtet bryder en aftale. Det er grusomt, at man arbejder på sådan nogle vilkår. Jeg har altid lært, at når man arbejder i politik holder man det man lover. Jeg føler mig røvrendt for at sige det på godt dansk. - Det er uanstændigt, at mennesker kan sidde og jonglere med sådanne ting. En af deltagerne i mødet i amtet konstaterede, at vejen ender blindt, når man kommer til hovedvejen og kommer man til den anden ende af Vrejlev Klostervej er vejen også blind. Alle biler skal bare køre forbi Løkken-Vrå Kommune - hvad er det for noget. Når ikke man i amtet har forstået, at vejen har en utrolig stor betydning for Løkken-Vrå Kommune. Jeg har ikke meldt mig ud af Socialdemokratiet, men noget drastisk burde man gøre, sagde en harmdirrende Henning Jensen. Han mener dog ikke det endelig løb er kørt endnu. - Der har endnu ikke været andenbehandling af amtets budget 2003, og det kunne da være at vi kunne rumle så meget, at man ændrede holdning. Der er jo også vælgere i Løkken-Vrå Kommune. Jeg håber sandelig også en anden gang - hvor man skal lave en aftale med amtet - at vi kan stole på dem. Vi er nødt til at kunne stole på hinanden, tilføjede Henning Jensen. Knud Rødbro forsikrede kommunalbestyrelsen, at man ikke havde lagt fingre imellem i mødet med amtets repræsentanter. Det var i går ikke muligt at få en kommentar fra Niels K. Kirketerp (V) eller amtsborgmester Orla Hav (S).

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...