Hospitaler

Vrede over bonus til medarbejdere på sygehus

Kun medarbejdere, der fortsat vil arbejde i Region Nordjylland, får bonus ved lukningen af Brovst Sygehus

Med­ar­bej­de­re, der bli­ver på Bro­vst Sy­ge­hus ind­til luk­nin­gen med ud­gan­gen af den­ne må­ned og vil ar­bej­de i Re­gion Nord­jyl­land bag­ef­ter, får en bo­nus på 17.000 kr.

Med­ar­bej­de­re, der bli­ver på Bro­vst Sy­ge­hus ind­til luk­nin­gen med ud­gan­gen af den­ne må­ned og vil ar­bej­de i Re­gion Nord­jyl­land bag­ef­ter, får en bo­nus på 17.000 kr.

BROVST:17.000 kroner. Det er det beløb, medarbejdere på Brovst Sygehus får i bonus for at blive på sygehuset til lukningen med udgangen af denne måned, og for fortsat at ville arbejde ved regionen. Aftalen om bonus blev indgået i tirsdags mellem Region Nordjylland og repræsentanter for Dansk Sygeplejeråd, FOA og DBIO (bioanalytikernes organisation). Aftalen har vakt vrede og frustration blandt medarbejdere på sygehuset, fordi den betyder, at ansatte, der har været på sygehuset i over 30 år, ikke får én krone for at blive til den bitre ende, fordi de bagefter har valgt en anden arbejdsplads end Region Nordjylland. En af dem, der føler sig snydt for de 17.000 kr., er sygehjælper Jytte Juul Andersen, der har været på sygehuset i 37 år og skifter til et job ved det kommunale plejehjem Solbakken i Brovst. - Jeg er meget, meget skuffet, siger Jytte Juul Andersen. Jeg synes, vi der ikke får bonus, får en meget dårlig behandling. På et tidspunkt blev det sagt, at hvis vi blev på sygehuset, til det lukkede, ville vi få en bonus. Senere blev det så antydet, at vi også skulle arbejde ved regionen bagefter for at få engangsbeløbet. Men jeg har alligevel været her i 37 år og været med til at holde sygehuset i gang til det sidste. Det er meget små sko at gå i, siger Jytte Juul Andersen og understreger, at det ikke så meget er pengene, men måden, hun bliver behandlet på. - Og nu er vi så tæt på lukningen af sygehuset, at der ikke er noget at gøre. For dårligt Ingerlise Rosengaard, tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne, betegner det som virkelig dårligt, at alle ikke får beløbet. - Diskussionen om bonus kom op for at fastholde medarbejderne, da mange flyttede til nye job, og de medarbejdere, der er blevet, har derfor regnet med, at engangsbeløbet ville blive givet for at blive på sygehuset, til det lukkede, uanset om man fortsatte ved regionen eller ej, siger Ingerlise Rosengaard. - Personligt har jeg godt vidst, at regionen nok havde en anden holdning, men jeg havde håbet, at alle ville få engangsbeløbet, pointerer Ingerlise Rosengaard. Alle, der er blevet, har gjort en virkelig god indsats for at få sygehuset til at fungere til det sidste. Og 17.000 kr. er ikke noget stort beløb. Slet ikke når man ser på, hvad der gives i det private erhvervsliv. På plejeområdet drejer det sig kun om en halv snes medarbejdere, der ikke fortsætter i regionen. - Det er virkelig dårlig personalepleje, fastslår Ingerlise Rosengaard, der har været på Brovst Sygehus i 20 år og skifter til et job på Thisted Sygehus. Sektorformand Jan Jensen fra FOA Aalborg, som var med til at forhandle aftalen på plads for social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og portører, siger til NORDJYSKE, at det var umuligt at vinde gehør for, at alle ansatte skulle have bonus. Forbedringer - Regionens indgangsvinkel var, at man gerne vil honorere medarbejdere for at blive og lukke sygehuset og for fortsat at arbejde ved regionen. - Vi opnåede dog forbedringer i aftalen, siger Jan Jensen. Vi fik beløbet hævet til 17.000 kr., og vi fik vikarer, der har været ansat i amtet/regionen i mindst to år, med i aftalen. Det var det bedste, vi kunne opnå. Jytte Vester, formand for sygeplejerskerne i Nordjylland, betegner det som problematisk, at aftalen er indgået så sent, at medarbejderne på Brovst Sygehus ikke har kendt konditionerne. Hvis de havde gjort det, havde de måske truffet andre valg. - Allerede i april, da det kom på tale, at Brovst Sygehus skulle lukke, begyndte vi at presse på for at få forhandlinger om et fastholdelsesbeløb, siger Jytte Vester. Vi har gjort, hvad vi kunne. Jeg synes, det er et urimeligt krav, at man skal blive i regionen for at få engangsbeløbet. Direktør Lars Mathiesen, Region Nordjylland, kan godt forstå, at medarbejdere, der har været på sygehuset i mange år og bliver til det sidste, er skuffede over ikke at få bonus. - Men vores opgave er at sikre flest mulige hænder i regionen. Vi vil gerne honorere medarbejdere, der gør et godt stykke arbejde og flytter til andre job i regionen. Vi kan ikke bruge penge på medarbejdere, der skifter til andre arbejdsgivere, fastslår regionsdirektøren. Ca. 70 medarbejdere er tilbage på Brovst Sygehus, efter at den ene sengeafdeling blev lukket for nogle måneder siden. Alle får samme bonusbeløb, uanset job.