EMNER

Vrede over færre afgange

Grotesk at investere 72 mio. kroner og skære ned på afgangene

ARDEN:Den første eufori over byens nye stationsanlæg har så småt lagt sig. Røgen er lettet og tilbage står det faktum, at togene ikke længere standser så ofte i Arden. - Det er stadig grotesk, at DSB investerer 72 millioner kroner i en ny station med den ene hånd, og kraftigt reducerer antallet af tog og togafgange med den anden, siger Arden-borgmester Hans Christian Maarup (S). Hos DSB ser man anderledes på situationen. Regionschef for Øst- og Nordjylland Knud Erik Bendixen kalder det en afvejning i forhold til de generelle behov for offentlig transport. Ombygningen af Arden Station foranlediges af, at DSB vil indsætte lyntog i timedrift mellem Aalborg og København. De tog standser ikke i Arden, og derfor har det været nødvendigt at gøre sikkerheden bedre, så ingen forvilder sig ud foran lyntogene. - Lyntogene kommer til at gavne en masse mennesker. Selvfølgelig er det beklageligt for Arden at miste nogle afgange, men det er lykkedes at bevare et regionaltog fra Aalborg klokken 16, så det er meget få mennesker, det går ud over, mener Knud Erik Bendixen. Men mange af de få mennesker, det kommer til at gå ud over bor i Arden, og H. C. Maarup stiller sig ikke tilfreds med regionschefens antydning af, at nærbanen til Skørping måske engang kan forlænges til Hobro. - I trafikhandlingsplanen optræder den mulighed først om syv-otte år, og planen ændres ind i mellem til vores ugunst, siger H. C. Maarup. Han opfordrer sine kolleger i byrådet til at øve et massivt pres på Folketingets Trafikudvalg med henblik på at få nærbanen forlænget, så togene fra Arden kan køre hver halve time. Men indtil videre bliver det sværere at komme til og fra Arden, hvis togene skal benyttes.