Vrede over hurtig flytning af børn

Forældre så på hjemmeside, at deres børn skal flyttes allerede til jul fra skole- og familiecenteret i Pandrup ud til folkeskoler. Og børnene er fordelt.

skole- og familiecenteret i Pandrup rummer 12 børn, som har brug for trygge og overskuelige rammer. Her har de skolegang og fritidstilbud, men skal nu flyttes ud på folkeskoler. Kommunens forvaltning foreslår, det sker allerede 1. januar i stedet for som oprindelig planlagt til sommerferien. Det kunne forældrene til deres overraskelse læse på kommunens hjemmeside, hvor de også kunne se fordelingen af børn på de enkelte skoler. - Det er ikke en ordentlig fremgangsmåde, siger udvalgsformand Kim Bennike (DF).Arkivfoto: Torben Hansen

skole- og familiecenteret i Pandrup rummer 12 børn, som har brug for trygge og overskuelige rammer. Her har de skolegang og fritidstilbud, men skal nu flyttes ud på folkeskoler. Kommunens forvaltning foreslår, det sker allerede 1. januar i stedet for som oprindelig planlagt til sommerferien. Det kunne forældrene til deres overraskelse læse på kommunens hjemmeside, hvor de også kunne se fordelingen af børn på de enkelte skoler. - Det er ikke en ordentlig fremgangsmåde, siger udvalgsformand Kim Bennike (DF).Arkivfoto: Torben Hansen

Der er oprør blandt forældrene til de børn, der har deres daglige gang på Skole- og Familiecenteret i Pandrup. På kommunens hjemmeside kan de læse, at det er planen inden nytår at flytte de 12 børn ud på forskellige skoler, som er nævnt ved navn, for at inkludere dem i folkeskolerne i stedet for at beholde dem i det lille specialtilbud i Pandrup, i det mindste skoleåret ud. Det fremgår af dagsordenen til børne- og kulturudvalgets møde på mandag, og det kommer helt bag på forældrene. - For det første er det fuldstændig uacceptabelt, at vi skal læse på hjemmesiden, hvor børnene skal flyttes hen, uden at vi overhovedet er blevet spurgt, siger Lisa Ann Danielsen, mor til en pige, der går på skole- og familiecenteret i Pandrup. - Vi begyndte at gætte på, hvor vores pige skal hen og kontaktede skolelederen for at få det bekræftet, fortæller hun. - For det andet rykker man datoen et halvt år frem, så der både skal ske udslusning og indslusning inden jul. Det er helt vanvittigt, og det kan slet ikke lade sig gøre, mener hun. - Vi taler om en gruppe sårbare børn, som kun har det godt i små grupper og rolige omgivelser. Et pludseligt skifte midt i skoleåret til en stor skole kan de slet ikke klare, fastslår Lisa Ann Danielsen. Eneste tilbud af den slags Hun suppleres af Birgitte Andersen, hvis søn også går i skole- og familiecenteret. - Det er det eneste sted i kommunen, der findes til børn, som ikke har fået stillet en diagnose, og som har adfærds- og kontaktproblemer. - Vi regnede med, at centeret i det mindste skulle fortsætte til sommerferien, men nu vil man åbenbart rykke lukningen et halvt år frem, uden at snakke med forældrene om det. De to mødre forklarer, at der har været et stormøde i september om situationen på skole- og familiecenteret, og at der er et bemandingsproblem på centeret med stor udskiftning og højt sygefravær. - Der blev ikke nævnt noget om en hurtigere lukning, siger Lis Ann Danielsen. En møgtræls sag Kulturudvalgsformand Kim Bennike (DF), forstår forældrenes vrede. - Det er en møgtræls sag, erkender han. - Jeg har kæmpet for at beholde skole- og familiecenteret, som kan løfte den helt særlige opgave, men kommunalbestyrelsen har jo vedtaget princippet om den inkluderende folkeskole, forklarer han. - Under alle omstændigheder er det her ikke en ordentlig måde at gøre tingene på. Jeg er rystet over at vores forvaltning kan lægge sådan en indstilling ud på nettet, siger Kim Bennike. Han lover, at fremgangsmåden vil blive taget op i forbindelse med udvalgsmødet mandag, udover sagen om hvornår centeret skal lukke og børnene flyttes. Nødvendig fremgangsmåde Kommunens børne- og familiedirektør Jes Lunde, der har ansvaret for forvaltningens indstilling, forklarer at man er nødt til at have et nyt politisk mandat for eventuelt at gå videre med en tidligere lukning end først planlagt. - Politikerne besluttede i foråret, at centeret i Pandrup skal lukke 1. august 2010, og på stormødet i september blev der ganske rigtigt ikke talt om en tidligere lukning. Siden har fagfolk vurderet mulighederne nøje for at give politikerne et nyt beslutningsgrundlag, og derfor er det listet op, hvor børnene kan få et nyt tilbud, forklarer han. - Vi kan ikke begynde at diskutere en tidligere lukning med forældrene uden at have et politisk mandat, tilføjer han. - Der er på ingen måde sat navn på, hvor børnene skal være. Det skal selvfølgelig drøftes grundigt med forældrene i hvert enkelt tilfælde, understreger Jes Lunde.