Hulsig

Vrede over lukning af overkørsel

Listen over utilfredse naboer til banestræningen mellem Frederikshavn og Skagen bliver længere og længere. I landsbyen Hulsig syd for Skagen dyrker Danmarks nordligste landmand spisekartofler. Gårdejer Frede Gaardlund har sin egen private baneoverkørsel tæt ved gård og mark. Nu skal den og en anden nordlig overkørsel lukkes. Til gengæld skal der laves en helt ny i den sydlige del af byen. Det betyder, at Frede Gaardlund skal køre ekstra tre kilometer med sin tre meter brede lastoptager. En tur han tager op til 500 gange i maj-september. Tilmed skal han nu ned gennem byen. I kommunens trafiksaneringsplan for Hulsig var der ellers planer om at "fredeliggøre" bymidten. Alt tyder på, at den eneste mulighed for at bevare en overkørsel i den nordlige ende er en signalsikring til over en million kroner. Det er næppe realistisk.