Lokalpolitik

Vrede over ulige vilkår

Ejer af hus på Industrivej i Aabybro får nej til at bruge hus til undervisning, selv om naboerne har fået lov.

uforståeligt afslag mener Kurt Larsen om Jammerbugt Kommunes holdning til hans ønske om at leje huset i baggrunden ud til specialundervisning. På Industrivej i Aabybro er der masser af bygninger, der bruges af institutioner. - Jeg bliver urimeligt behandlet, fastslår han. Foto: Erik Sahl

uforståeligt afslag mener Kurt Larsen om Jammerbugt Kommunes holdning til hans ønske om at leje huset i baggrunden ud til specialundervisning. På Industrivej i Aabybro er der masser af bygninger, der bruges af institutioner. - Jeg bliver urimeligt behandlet, fastslår han. Foto: Erik Sahl

Ejeren af Industrivej 17 i Aabybro, Kurt Larsen, som har virksomheden Kurts Autoværksted ApS., er godt vred på Jammerbugt Kommune. Hans virksomhed er stort set omgivet af bygninger, der bruges af institutioner til undervisning og beboelse, men selv kan han ikke få lov til at udleje sit parcelhus ved virksomheden til undervisning. Han søgte i april kommunen om lov til ændre anvendelsen af den bolig, han selv og hans kone har boet i i 20 år, til undervisning. Han havde en aftale om udlejning til Ølandhus, en institution for tidligt skadede børn, som skulle bruge stedet til intern skole. Det sagde kommunen nej til, fordi bygningen efter den gamle kommuneplan ligger i et erhvervsområde, beregnet til lettere industri, værksteder og andre mindre virksomheder. Der må i en del af området være en bolig ved virksomheden. Afslaget fik Kurt Larsen til at fare i blækhuset og klage til både teknisk forvaltning og borgmesteren over den ulige behandling. - Der er lignende anvendelse i de bygninger, der ligger på Industrivej 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12 og 13 samt på Østergade 107, der ligger i samme område, og desuden er boligerne på Industrivej 26 og 28 lejet ud til private, som ikke har noget med virksomhederne at gøre, påpeger Kurt Larsen. Det tog teknisk forvaltning ud for at tjekke, og det viste sig at Kurt Larsen har ganske ret. Området er en skønsom blanding af erhverv, undervisning, institutioner og beboelse. Nu foreslår forvaltningen, at der strammes op i form af en ny lokalplan, der fastlægger anvendelsen til erhverv. Desuden skal der igangsættes en afvikling af de aktiviteter og beboelser, der ikke hører hjemme i et området, en beslutning teknik- og miljøudvalget skal tage stilling til fredag.