Vredt svar til spareforslag i SFO

Skolebestyrelsen i Nørhalne forbereder krast svar til kommunen mod forslag om yderlig besparelse.

Det er en enig skolebestyrelse, der er gået i gang med at skrive et meget utvetydigt høringssvar til Jammerbugt Kommune til forslaget om at skære ned i skolefritidsordningernes bemanding. Spareforslaget vil betyde, at Nørhalne SFO skal af med timer, der svarer til en hel fuldtidsstilling ud af de 5,1 fuldtidsstillinger, der er normeret til institutionen. - Vi bliver urimeligt hårdt ramt, forklarer skolebestyrelsens formand Jesper Clausen. - Ikke nok med at prisen er sat op med godt 100 kr. om måneden, vi rammes også af nedskæring i to omgange. Vi mener, det er problematisk i forhold til børnenes tarv, siger han. - Vi er ikke ude efter de små ordninger, for vi kan godt forstå, at de skal have tingene til at hænge sammen. Men hvorfor skal det gå ud over, skole et område, der allerede er ramt, spørger Jesper Clausen. Han hæfter sig ved, at SFO'erne i den gamle Aabybro Kommune er blevet negativt påvirket af harmoniseringen i Jammerbugt Kommune, og at der altså nu planlægges en yderligere nedskæring, ud over den, der blev vedtaget med budgettet for i år. - Vi skulle nødigt ende, som man ser det i Holland, hvor fritidsordninger er blevet så dyre og besværlige, at forældre er begyndt at gå på firedages arbejdsuge på skift for at spare pasningsudgifter. Det passer i hvert fald ikke så godt til hvad arbejdsmarkedet og regeringen ønsker, mener Jesper Clausen. Men hensyn til at finde andre måder at finansiere de små ordninger på tilføjer han for egen regning, at skolebestyrelsen gerne vil diskutere forskellige forslag. - Men det må være op til det politiske flertal, som har vedtaget budgettet, at få det til at hænge sammen. Samtlige 21 folkeskoler, der alle har tilknyttet en fritidsordning, har fået sendt spareforslaget ud i høring.