Vrensted arbejder for en hal

Kulturudvalg beder klubben komme med finansieringsoversigt

VRENSTED:Lokale kræfter i Vrensted arbejder på at få bygget en halv hal til glæde for både store og små i lokalsamfundet. Tegningerne ligger klar, og en ansøgning blev før jul behandlet i kulturudvalget. Folkeoplysningsudvalget har sagt, at der principielt ikke er noget til hinder for, at Vrensted kan opføre en hal. Meldingen til Vrensted fra kulturudvalget er, at foreningen skal fremlægge en finansieringsplan. Halprojektet beløber sig ifølge idrætsforeningen til otte mio. kroner før moms. - Det er et fint projek. Fra de ti mio. kroner projektet vil koste, skal trækkes en mio. kroner i tilskud og egen arbejdsindsats fra lokalsamfundet. Men tilbage er der cirka ni mio. kroner, og vi var nødt til at sende sagen tilbage til Vrensted og bede dem lave en økonomisk oversigt. Foreningen skal fortæller, hvordan pengene skal finansieres, fortæller Sven Bertelsen, formand for kulturudvalget. Foreningen beder i ansøgningen om støtte. - Men kommunen har ikke lige ni mio. kroner til et halbyggeri. Vi vil gerne vide, om støtten handler om garanti for et kreditforeningslån, om det er kommunegarati, om idrætsforeningen vil låne gennem kommunen - eller der er tale om "Hundelevmodellen", hvor vi gav 700.000 kroner og lokalsamfundet lavede frivilligt arbejde og sponsoraftaler med lokalområdets virksomheder for resten af pengene. - Vi beder om en økonmisk opstilling, der viser hvad Vrensted Idrætsforening forventer af os. Og de er meget velkomne til at forelægge projektet i udvalget. Sven Bertelsen ryster ikke på hovedet af halprojektet. - Nogle vil måske påstå, at vi har travlt med at bygge før ny kommunestruktur. Men Vrensted har en meget aktiv idrætsforening og er et aktivt lokalsamfund. De vil formentlig prøve at trække gymnastikforening, badminton og mange andre aktiviteter til Vrensted. Og kan de komme med en finansiering, og vi kan støtte det, så ved vi, at en hal holder liv og gang i de små samfund. I dag har Vrensted Idrætsforening sine aktiviteter i Løkken-hallen, og eksempelvis vil en del af håndboldaktiviteterne fortsat foregå i Løkken, idet Vrensted-projektet "kun" omfatter en halv hal.